FANDOM


Kyurem (キュレム Kyuremu)Pokémon huyền thoại song hệ Rồng/Băng được giới thiệu trong Thế hệ 5. Reshiram không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Kyurem cùng với ReshiramZekrom là bộ ba Pokémon âm dương huyền thoại của Isshu.

Khi kết hợp với Reshiram, Kyurem trở thành Kyurem Trắng (ホワイトキュレム Howaito Kyuremu). Khi kết hợp với Zekrom, nó trở thành Kyurem Đen (ブラックキュレム Burakku Kyuremu).

Kyurem Trắng là linh vật của bản game Pokémon White 2 và Kyurem Đen là linh vật của bản game Pokémon Black 2.

Mô tả

Thần sản sinh một nguồn năng lượng mạnh mẽ, buốt giá trong người. Nhưng nếu năng lượng bị rò rỉ, hơi lạnh sẽ đóng băng chính thần. Pokémon huyền thoại băng giá này đang chờ đợi một người anh hùng sẽ dùng hiện thực hoặc lí tưởng để lấp đầy phần cơ thể bị mất của mình.[1]

Thần sản sinh ra băng lạnh cực độ. Kyurem hoá đông do khí lạnh rò rỉ mà chính thần đã tạo ra từ nội tại. Pokémon huyền thoại hệ Băng này đang chờ đợi một vị anh hùng có thể dùng hiện thực hoặc lí tưởng để lấp đầy phầb cơ thể đã mất của mình.[2]

 Năng lực

Kyurem

Chỉ số cơ bản
Hp 125
Tấn công 130
Phòng thủ 90
Tấn công đặc biệt 130
Phòng thủ đặc biệt 90
Tốc độ 95
Tổng 660

Kyurem Trắng

Chỉ số cơ bản
Hp 125
Tấn công 120
Phòng thủ 90
Tấn công đặc biệt 170
Phòng thủ đặc biệt 100
Tốc độ 95
Tổng 700

Kyurem Đen

Chỉ số cơ bản
Hp 125
Tấn công 170
Phòng thủ 100
Tấn công đặc biệt 120
Phòng thủ đặc biệt 90
Tốc độ 95
Tổng 660

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Nước Thường Giác đấu
Cỏ Đất Đá
Điện Bay Thép
Độc Rồng
Côn trùng Tiên
Ma
Lửa
Siêu năng
Băng
Bóng tối
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/646
  2. Bách khoa toàn thư Po kémon - Best Wishes series (Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.