FANDOM


Kolink (コリンク Korinku) là Pokémon thuần hệ Điện được giới thiệu trong Thế hệ IV. Kolink bắt đầu tiến hóa thành Luxio ở cấp độ 15 và sau đó bắt đầu tiến hóa thành Rentorar ở cấp độ 30.

Mô tả

Toàn bộ lông trên cơ thể Kolink sẽ lóe sáng khi loài Pokémon này nhận thấy sự nguy hiểm. Chúng sẽ chớp thời cơ trốn thoát khi kẻ thù đang bị ánh sáng làm chói mắt. Chân trước của chúng có một hệ cơ bắp khi kéo dãn hay co rút sẽ sản sinh ra nguồn điện.

 Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 45
Tấn công 65
Phòng thủ 34
Tấn công đặc biệt 40
Phòng thủ đặc biệt 34
Tốc độ 45
Tổng 263

Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Bay Thường Đất
Thép Giác đấu
Điện Độc
Đá
Côn trùng
Ma
Lửa
Nước
Cỏ
Siêu linh
Băng
Rồng
Bóng tối
Tiên

Ghi chú:

  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.


Tên gọi khác

Ngôn ngữ Tên
Nhật Kolink (コリンク Korinku)
Anh Shinx
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.