FANDOM


Kolink (コリンク Korinku) là Pokémon thuần hệ Điện được giới thiệu trong Thế hệ 4. Kolink bắt đầu tiến hóa thành Luxio ở cấp độ 15 và sau đó bắt đầu tiến hóa thành Rentorar ở cấp độ 30.

Mô tả

Cơ loài này co giãn là đủ sinh sản ra điện tích. Mỗi khi gặp rắc rối chúng sẽ phát sáng. Khi nhận thấy nguy hiểm, toàn bộ lông trên người loài này phát sáng khiến đối phương bị mù tạm thời, giúp chúng thừa cơ chạy trốn.[1]

 Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 45
Tấn công 65
Phòng thủ 34
Tấn công đặc biệt 40
Phòng thủ đặc biệt 34
Tốc độ 45
Tổng 263

Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Bay Thường Đất
Thép Giác đấu
Điện Độc
Đá
Côn trùng
Ma
Lửa
Nước
Cỏ
Siêu năng
Băng
Rồng
Bóng tối
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/403
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.