FANDOM


Koduck (コダック Kodakku) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 1. Koduck bắt đầu tiến hóa thành Golduck ở cấp độ 33.

Mô tả

Việc vận linh lực khiến loài này bị đau đầu. Vì vậy chúng thường lơ đễnh và hạn chế hoạt động hết mức có thể. Theo nghiên cứu, mỗi khi chúng lên cơn đau đầu, các tế bào não sẽ hoạt động gấp 10 lần công suất thông thường.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/054