FANDOM


Kiteruguma (キテルグマ Kiteruguma) là Pokémon song hệ Thường/Giác đấu được giới thiệu trong Thế hệ 7. Nó là dạng tiến hóa của Nuikoguma.

Mô tả

Chúng tự hào về sức mạnh siêu khủng khiếp của mình. Nhiều người cho rằng chúng là loài Pokémon nguy hiểm bật nhất xứ Alola. Khi chúng vung tay điên cuồng, đó là tín hiệu đe dọa và cảnh báo. Ai không nhanh chân chạy thoát thì khó mà giữ được mạng.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/760
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.