FANDOM


Kimori (キモリ Kimori) là Pokémon thuần hệ Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 3. Nó bắt đầu tiến hóa thành Juptile ở cấp độ 16 và sau đó bắt đầu tiến hóa thành Jukain ở cấp độ 36.

Kimori cùng với AchamoMizugorou là bộ ba Pokémon khởi đầu của vùng Hoenn.

Mô tả

Không gì lay động được Pokémon điềm tĩnh này. Dẫu bị đối thủ to lớn hơn trừng mắt, chúng chẳng ngại ngần gườm ngược lại ngay. Chúng có thể leo lên bức tường dựng đứng nhờ các gai nhỏ dưới chân. Loài này tấn công bằng cách dùng đuôi nện đối thủ.[1]

 Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 40
Tấn công 45
Phòng thủ 35
Tấn công đặc biệt 65
Phòng thủ đặc biệt 55
Tốc độ 70
Tổng 310

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Đất Thường Bay
Nước Giác đấu Độc
Cỏ Đá Côn trùng
Điện Ma Lửa
Thép Băng
Siêu năng
Rồng
Bóng tối
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/252
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.