Kermoatsu (ケロマツ Keromatsu) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ VI. Keromatsu bắt đầu tiến hóa thành Gekogashira ở cấp độ 16 và sau đó sẽ bắt đầu tiến hóa thành Gekkoga ở cấp độ 36.

Keromatsu cùng với HarimaronFokko là bộ ba Pokémon khởi đầu của vùng Kalos

Mô tả

Keromatsu bảo vệ lớp da của chúng bằng một lớp phủ cấu tạo từ bọt bong bóng. Bên dưới vẻ ngoài vô âu vô lo của của loài Pokémon Ếch Bọt Nước này, chúng luôn tinh ý quan sát xung quanh. Keromatsu tiết ra những bọt bong bóng co giãn từ ngực và lưng. Các bọt bong bóng này giúp chúng giảm thiệt hại phải nhận khi trúng đòn tấn công của đối thủ. 

Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 41
Tấn công 56
Phòng thủ 40
Tấn công đặc biệt 62
Phòng thủ đặc biệt 44
Tốc độ 71
Tổng 314

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Thép Thường Cỏ
Lửa Giác đấu Điện
Nước Bay
Băng Độc
Đất
Đá
Côn trùng
Ma
Siêu linh
Rồng
Bóng tối
Tiên

Ghi chú:

  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.


Tên gọi khác

Ngôn ngữ Tên
Nhật Kermoatsu (ケロマツ Keromatsu)
Anh Froakie
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.