FANDOM


Kapu Tetefu (カプ・テテフ Kapu tetefu)Pokémon huyền thoại song hệ Siêu năng/Tiên được giới thiệu trong Thế hệ 7. Kapu Tetefu không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Kapu Tetefu cùng với Kapu Kokeko, Kapu BululuKapu Lehile là bộ tứ Pokémon hộ thần huyền thoại của Alola.

Mô tả

Vị hộ thần được thờ phụng trên đảo Akala. Thần có khả năng chữa lành thương tích cho con người và Pokémon bằng cách rắc vảy phấn lấp lánh. Tuy là một hộ thần, Kapu Tetefu lại có tính khí tàn bạo và thường vô tư gây hại. Thần được xem là hiện thân của tự nhiên.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/786
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.