FANDOM


Kapu Lehile (カプ・レヒレ Kapu Rehire)Pokémon huyền thoại song hệ Nước/Tiên được giới thiệu trong Thế hệ 7. Kapu Lehile không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Kapu Lehile cùng với Kapu Kokeko, Kapu TetefuKapu Bululu là bộ tứ Pokémon hộ thần huyền thoại của Alola.

Mô tả

Vị hộ thần của đảo Poni có khả năng điều khiển nước. Vì thần luôn sống giữa một làn sương dày đặc, con người vừa tôn kính lại vừa kinh sợ thần. Tuy là một hộ thần, thi thoảng Kapu Lehile lại giáng tai ương khủng khiếp xuống những ai khinh suất tiếp cận mình.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/788
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.