FANDOM


Kapu Kokeko (カプ・コケコ Kapu Kokeko)Pokémon huyền thoại song hệ Điện/Tiên được giới thiệu trong Thế hệ 7. Kapu Kokeko không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Kapu Kokeko cùng với Kapu Tetefu, Kapu BululuKapu Lehile là bộ tứ Pokémon hộ thần huyền thoại của Alola.

Mô tả

Vị hộ thần của đảo Melemele có sức mạnh thao túng sấm sét. Vì bản tính tò mò, thỉnh thoảng thần lại xuất hiện trước mặt con người. Tuy là một hộ thần, nhưng nếu bị người hay Pokémon nào đấy gây khó chịu, Kapu Kokeko sẽ hóa thành ác thần và tấn công họ.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/785
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.