FANDOM


Kapu Bululu (カプ・ブルル Kapu Bururu)Pokémon huyền thoại song hệ Cỏ/Tiên được giới thiệu trong Thế hệ 7. Kapu Bululu không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Kapu Bululu cùng với Kapu Kokeko, Kapu TetefuKapu Lehile là bộ tứ Pokémon hộ thần huyền thoại của Alola.

Mô tả

Vị hộ thần của đảo Ula'ula có khả năng điều khiển thực vật. Thần thường rung cái đuôi chuông để cảnh báo cho mọi người về mình, nhằm tránh các xung đột không đáng. Tuy là một hộ thần, Kapu Bululu lại rất tàn bạo, sẵn sàng nghiền nát bất cứ ai mà thần xem như kẻ thù.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/787
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.