FANDOM


Kamex (カメックス Kamekkusu) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 1. Kamex là dạng tiến hóa của Kameil.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Kamex (メガカメックス Mega Kamekkusu) khi kích hoạt Kamexnite.

Kamex là linh vật của bản game Pokémon Blue.

Mô tả

Kamex bắn nước từ hai khẩu súng nhô ra ở mai. Với độ chính xác cực cao, Những phát đạn nước có thể nhắm trúng lon rỗng cách xa 50 mét.[1]

 Năng lực

Thế hệ 1

Chỉ số cơ bản
Hp 79
Tấn công 83
Phòng thủ 100
Đặc biệt 85
Tốc độ 78
Tổng 425

Thế hệ 2 về sau

Chỉ số cơ bản
Hp 79
Tấn công 83
Phòng thủ 100
Tấn công đặc biệt 85
Phòng thủ đặc biệt 105
Tốc độ 78
Tổng 530

Mega Kamex

Chỉ số cơ bản
Hp 79
Tấn công 103
Phòng thủ 120
Tấn công đặc biệt 135
Phòng thủ đặc biệt 115
Tốc độ 78
Tổng 630

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Thép Thường Cỏ
Lửa Giác đấu Điện
Nước Bay
Băng Độc
Đất
Đá
Côn trùng
Ma
Siêu năng
Rồng
Bóng tối
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/009