FANDOM


Juptile (ジュプトル Juputoru) là Pokémon thuần hệ Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 3. Juptile là dạng tiến hóa của Kimori và tiến hóa thành Jukain ở cấp độ 36.

Mô tả

Chúng dễ dàng lẩn trốn giữa cây cối nhờ ngụy trang bằng những chiếc lá mọc trên mình. Loài này là bậc thầy leo trèo trong rừng rậm. Juptile chuyền cành vô cùng điệu nghệ. Không một Pokémon nào đủ sức bắt kịp chúng khi đang ở trong rừng.[1]

 Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 50
Tấn công 65
Phòng thủ 45
Tấn công đặc biệt 85
Phòng thủ đặc biệt 65
Tốc độ 95
Tổng 405

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Đất Thường Bay
Nước Giác đấu Độc
Cỏ Đá Côn trùng
Điện Ma Lửa
Thép Băng
Siêu năng
Rồng
Bóng tối
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/253
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.