FANDOM


Jukain (ジュカイン Jukain) là Pokémon thuần hệ Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 3. Jukain là dạng tiến hóa của Juptile.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Jukain (メガジュカイン Mega Jukain) khi kích hoạt Jukainnite. Sau khi tiến hóa Mega, nó trở thành Pokémon song hệ Cỏ/Rồng.

Mô tả

Jukain sở hữu tốc độ đáng nể và những chiếc lá cực bén mọc trên mình. Chúng bậc nhảy vun vút trên các cành cây rồi lao vào đối thủ từ trên đỉnh đầu hoặc phía sau lưng. Những hạt giống mọc trên lưng Jukain chứa dưỡng chất hồi sinh cây cỏ. Chúng quan tâm sâu sắc đến việc trồng cây gây rừng.[1]

 Năng lực

Jukain

Chỉ số cơ bản
Hp 70
Tấn công 85
Phòng thủ 65
Tấn công đặc biệt 105
Phòng thủ đặc biệt 85
Tốc độ 120
Tổng 530

Mega Jukain

Chỉ số cơ bản
Hp 70
Tấn công 110
Phòng thủ 75
Tấn công đặc biệt 145
Phòng thủ đặc biệt 85
Tốc độ 145
Tổng 630

 Khả năng chịu sát thương

Jukain

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Đất Thường Bay
Nước Giác đấu Độc
Cỏ Đá Côn trùng
Điện Ma Lửa
Thép Băng
Siêu năng
Rồng
Bóng tối
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Mega Jukain

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Điện Đất Thường Bay Băng
Nước Giác đấu Độc
Cỏ Đá Côn trùng
Ma Rồng
Thép Tiên
Lửa
Siêu năng
Bóng tối
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.
  • Khi đặc tính Cột thu lôi được kích hoạt, Mega Jukain miễn kháng với sát thương hệ Điện gây ra.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/254
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.