Jalorda (ジャローダ Jarōda) là Pokémon thuần hệ Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ V. Jalorda là dạng tiến hóa của Janovy.

Mô tả

Jalorda hấp thụ ánh sáng mặt trời để tăng cường nguồn năng lượng nội tại trong chúng. Jalorda thường ngẩng cao đầu để đe dọa kẻ thù. Chỉ bằng một cái lườm cũng đủ để chúng ngăn chặn chuyển động của đối phương. Jalorda sẽ không tung hết khả năng chiến đấu nếu không phải đối đầu với một kẻ thù mạnh mẽ. Những đối thủ không bị bối rối trước cặp mắt cao quý của loài Pokémon Hoàng Gia này mới được chúng thừa nhận là xứng tầm.

Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 75
Tấn công 75
Phòng thủ 95
Tấn công đặc biệt 75
Phòng thủ đặc biệt 95
Tốc độ 113
Tổng 528

Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Đất Thường Bay
Nước Giác đấu Độc
Cỏ Đá Côn trùng
Điện Ma Lửa
Thép Băng
Siêu linh
Rồng
Bóng tối
Tiên

Ghi chú:

  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tên gọi khác

Ngôn ngữ Tên
Nhật Jalorda (ジャローダ Jarōda)
Anh Serperior
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.