FANDOM


Iberutaru (イベルタル Iberutaru)Pokémon huyền thoại song hệ Bóng tối/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 6. Iberutaru không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Iberutaru cùng với ZeruneasuZygarde là bộ ba Pokémon linh khí huyền thoại của Kalos.

Mô tả

Pokémon Huyền thoại này sải rộng đôi cánh và chiếc đuôi bừng sắc đỏ rồi hút cạn sinh lực của vạn vật. Khi tuổi thọ của mình sắp cạn, thần sẽ hút mọi nguồn năng lượng sống rồi một lần nữa hóa thành dạng kén.[1]

 Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 126
Tấn công 131
Phòng thủ 95
Tấn công đặc biệt 131
Phòng thủ đặc biệt 98
Tốc độ 99
Tổng 680

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Đất Ma Thường Đá
Siêu năng Cỏ Giác đấu Điện
Bóng tối Bay Băng
Độc Tiên
Côn trùng
Thép
Lửa
Nước
Rồng
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/717
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.