FANDOM


Iberutaru (イベルタル Iberutaru), là Pokémon huyền thoại song hệ Bóng tối/Bay được giới thiệu trong Thế hệ VI. Iberutaru không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Iberutaru cùng với ZeruneasuZygarde là bộ ba Pokémon linh khí huyền thoại của Kalos.

Mô tả

Khi đuôi và cánh của Iberutaru giương rộng và phát ra ánh sáng đỏ, đó là lúc thần đang rút lấy năng lượng sống từ vạn vật. Khi gần kết thúc dòng đời, Iberutaru sẽ hút lấy toàn bộ sự sống ở mọi thứ xung quanh rồi một lần nữa hóa thân thành cái kén.

 Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 126
Tấn công 131
Phòng thủ 95
Tấn công đặc biệt 131
Phòng thủ đặc biệt 98
Tốc độ 99
Tổng 680

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Đất Ma Thường Đá
Siêu linh Cỏ Giác đấu Điện
Bóng tối Bay Băng
Độc Tiên
Côn trùng
Thép
Lửa
Nước
Rồng

Ghi chú:

  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tên gọi khác

Ngôn ngữ Tên
Nhật Yveltal (イベルタル Iberutaru)
Anh Yveltal
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.