FANDOM


Hoho (ホーホー Hōhō) là Pokémon song hệ Thường/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 2. Nó bắt đầu tiến hóa thành Yorunozuku ở cấp độ 20.

Mô tả

Ngày rồi lại ngày, chúng cứ nghiêng đầu qua lại theo cùng một nhịp. Thời xa xưa, con người nuôi chúng thay cho đồng hồ. Chúng luôn hót lên vào một thời điểm cố định mỗi ngày. Xưa kia, con người quý trọng và xem chúng như thể sứ giả báo giờ giấc của thần linh.[1]

Hoho luôn đứng bằng một chân. Chúng giữ đầu lắc lư theo nhịp cố định. Nhờ cơ quan đếm nhịp cực chính xác bên trong cơ thể, Hoho luôn cất tiếng kêu vào đúng thời điểm cố định mỗi ngày. Một vài quốc gia xem chúng là sứ giả thần linh.[2]

 Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 60
Tấn công 30
Phòng thủ 30
Tấn công đặc biệt 36
Phòng thủ đặc biệt 56
Tốc độ 50
Tổng 262

Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Đất Côn trùng Thường Đá
Ma Cỏ Giác đấu Điện
Bay Băng
Độc
Thép
Lửa
Nước
Siêu năng
Rồng
Bóng tối
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/163
  2. Bách khoa toàn thư Pokémon - Best Wishes series (Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.