FANDOM


Hitotsuki (ヒトツキ Hitotsuki) là Pokémon song hệ Thép/Ma được giới thiệu trong Thế hệ VI. Nó bắt đầu tiến hóa thành Nidangiru ở cấp độ 35 và sau đó tiến hóa thành Girugarudo khi tiếp xúc với Đá bóng tối.

Mô tả

Một Hitotsuki được sinh ra khi có một vong hồn nhập vào một thanh kiếm. Người ta cho rằng linh hồn nhập vào Hitotsuki thuộc về những người từng bị giết dưới lưỡi kiếm này. Con mắt mày xanh trên vỏ kiếm thực chất là cơ thể thật của chúng. Loài Pokémon Đao Kiếm này sẽ bám chặt vào con người và dần dần uống cạn sinh khí của họ. Nếu có ai cả gan nắm vào chuôi kiếm, Hitotsuki sẽ dùng dải băng màu xanh quấn quanh tay và hút lấy toàn bộ năng lượng sống của kẻ đó.

Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 45
Tấn công 80
Phòng thủ 100
Tấn công đặc biệt 35
Phòng thủ đặc biệt 37
Tốc độ 28
Tổng 325

Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Thường Côn trùng Bay Nước Đất
Giác đấu Đá Điện Ma
Độc Thép Lửa
Cỏ Bóng tối
Siêu linh
Băng
Rồng
Tiên

Ghi chú:

  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tên gọi khác

Ngôn ngữ Tên
Nhật Hitotsuki (ヒトツキ Hitotsuki)
Anh Honedge
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.