FANDOM


Hitokage (ヒトカゲ Hitokage) là Pokémon thuần hệ Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó bắt đầu tiến hóa thành Lizardo ở cấp độ 16 và sau đó bắt đầu tiến hóa thành Lizardon ở cấp độ 32.

Hitokage cùng với FushigidaneZenigame là bộ ba Pokémon khởi đầu của vùng Kanto.

Mô tả

Cảm xúc của Hitokage được biểu thị qua ngọn lửa ở đuôi. Khi chúng vui, lửa cháy bập bùng. Khi chúng tức giận, lửa phừng phừng mãnh liệt.[1]

Đuôi của chúng đã rực lửa ngay từ lúc mới sinh. Nếu lại gần, bạn có thể nghe thấy tiếng lửa tí tách. Sức sống của Hitokage được biểu thị qua ngọn lửa ở đuôi. Khi chúng khỏe mạnh, lửa sẽ cháy phừng phực, bất chấp cả hơi ẩm.[2]

 Năng lực

Thế hệ 1

Chỉ số cơ bản
Hp 39
Tấn công 52
Phòng thủ 43
Đặc biệt 50
Tốc độ 65
Tổng 249

Thế hệ 2 về sau

Chỉ số cơ bản
Hp 39
Tấn công 52
Phòng thủ 43
Tấn công đặc biệt 60
Phòng thủ đặc biệt 50
Tốc độ 65
Tổng 309

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Côn trùng Thường Đất
Thép Giác đấu Đá
Lửa Bay Nước
Cỏ Độc
Băng Ma
Tiên Điện
Siêu năng
Rồng
Bóng tối

Ghi chú:

  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.
  • Hitokage nhận 1x sát thương do hệ Băng gây ra trong thế hệ 1.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/004
  2. Bách khoa toàn thư Pokémon - Best Wishes series (Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.