FANDOM


Hinoarashi (ヒノアラシ Hinoarashi) là Pokémon thuần hệ Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 2. Nó bắt đầu tiến hóa thành Magmarashi ở cấp độ 14 và sau đó bắt đầu tiến hóa thành Bakphoon ở cấp độ 36.

Hinoarashi cùng với ChicoritaWaninoko là bộ ba Pokémon khởi đầu của vùng Johto.

Mô tả

Lưng Hinoarashi phụt ra lửa để tự vệ. Ngọn lửa cháy mạnh lên theo cơn giận của chúng, nhưng loe lét dần đi khi chúng mệt.[1]

Hễ hoảng sợ là Hinoarashi lại cuộn tròn. Còn nếu bị tấn công, giật mình hay tức giận, chúng sẽ phóng lửa từ lưng. Lửa bùng cháy mạnh nhất khi chúng nổi giận.[2]

 Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 39
Tấn công 52
Phòng thủ 43
Tấn công đặc biệt 60
Phòng thủ đặc biệt 50
Tốc độ 65
Tổng 309

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Côn trùng Thường Đất
Thép Giác đấu Đá
Lửa Bay Nước
Cỏ Độc
Băng Ma
Tiên Điện
Siêu năng
Rồng
Bóng tối
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.
  • Khi đặc tính Tiếp lửa được kích hoạt, Hinoarashi miễn kháng với sát thương do hệ Lửa gây ra.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/155
  2. Bách khoa toàn thư Pokémon - Best Wishes series (Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.