FANDOM


Harimaron (ハリマロン Harimaron) là Pokémon thuần hệ Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 6. Nó bắt đầu tiến hóa thành Haribogu ở cấp độ 16 và sau đó bắt đầu tiến hóa thành Brigaron ở cấp độ 36.

Harimaron cùng với FokkoKeromatsu là bộ ba Pokémon khởi đầu của vùng Kalos.

Mô tả

Lớp vỏ gỗ bao bọc phần đầu và lưng của chúng rất cứng cáp. Dù có bị xe tải đâm, chúng vẫn ổn như thường. Nếu bị tác động, các gai mềm trên đầu chúng sẽ trở nên nhọn hoắc và cứng tới mức đâm thủng cả đá.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/650
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.