FANDOM


Harimaron (ハリマロン Harimaron) là Pokémon thuần hệ Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ VI. Nó bắt đầu tiến hóa thành Haribogu ở cấp độ 16 và sau đó bắt đầu tiến hóa thành Brigaron ở cấp độ 36.

Harimaron cùng với FokkoKeromatsu là bộ ba Pokémon khởi đầu của vùng Kalos.

Mô tả

Lớp vỏ gỗ bao bọc phần đầu và lưng của Harimaron rất cứng cáp. Dù có bị xe tải đâm, chúng vẫn không có hề hấn gì. Những sợi lông trên đầu của Harmaron rất mềm. Nhưng khi bẻ cong những sợi lông này, chúng sẽ trở thành những gai nhọn và sắc có thể đâm xuyên cả đá.

Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 56
Tấn công 64
Phòng thủ 65
Tấn công đặc biệt 48
Phòng thủ đặc biệt 44
Tốc độ 38
Tổng 313

Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Đất Thường Bay
Nước Giác đấu Độc
Cỏ Đá Côn trùng
Điện Ma Lửa
Thép Băng
Siêu linh
Rồng
Bóng tối
Tiên

Ghi chú:

  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tên gọi khác

Ngôn ngữ Tên
Nhật Harimaron (ハリマロン Harimaron)
Anh Chespin
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.