FANDOM


Haribogu (ハリボーグ Hariboogu) là Pokémon thuần hệ Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 6. Haribogu là dạng tiến hóa của Harimaron và nó bắt đầu tiến hóa thành Brigaron ở cấp độ 36.

Mô tả

Loài này trui rèn phần thân dưới bằng cách lao bổ vào nhau. Chúng vốn dĩ rất hiền và không bao giờ gây sự với ai. Chúng đẩy lùi các đòn tấn công của kẻ địch bằng lớp vỏ cứng cáp, sau đó tung gai nhọn để phản kích.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/651
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.