FANDOM


Haribogu (ハリボーグ Hariboogu) là Pokémon thuần hệ Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ VI. Haribogu là dạng tiến hóa của Harimaron và nó bắt đầu tiến hóa thành Brigaron ở cấp độ 36.

Mô tả

Haribogu dùng lớp vỏ rắn chắc để làm lệch hướng đòn tấn công của những kẻ săn mồi. Chúng sẽ đánh trả bằng những chiếc gai nhím sắc nhọn. Haribogu rèn luyện để gia cố phần thân dưới bằng cách lao bổ vào nhau. Loài Pokémon này rất thân thiện và không bao giờ gây chiến.

Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 61
Tấn công 78
Phòng thủ 95
Tấn công đặc biệt 56
Phòng thủ đặc biệt 58
Tốc độ 57
Tổng 405

Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Đất Thường Bay
Nước Giác đấu Độc
Cỏ Đá Côn trùng
Điện Ma Lửa
Thép Băng
Siêu linh
Rồng
Bóng tối
Tiên

Ghi chú:

  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tên gọi khác

Ngôn ngữ Tên
Nhật Haribogu (ハリボーグ Hariboogu)
Anh Quilladin
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.