FANDOM


Groudon (グラードン Gurādon)Pokémon huyền thoại thuần hệ Đất được giới thiệu trong Thế hệ 3.

Nó có thể trở về hình thái Groudon nguyên thủy (ゲンシグラードン Genshi Gurādon) bằng Crimson Orb. Sau khi trở về hình dạng nguyên thủy, Groudon mang song hệ Đất/Lửa.

Groudon cùng với KaiogaRayquaza là bộ ba Pokémon thời tiết huyền thoại của Hoenn.

Groudon là linh vật của hai bản game Pokémon RubyPokémon Omega Ruby.

Mô tả

Groudon

Groudon được xem là hiện thân của đất liền. Truyền thuyết kể rằng, thần từng giao chiến liên miên với Kaioga, hòng đoạt lấy nguồn năng lượng tự nhiên.[1]

Theo thần thoại, Groudon là hiện thân của mặt đất. Thần toả nhiệt làm nước bốc hơi, từ đó hình thành các lục địa. Tỉnh dậy sau giấc ngủ dưới các tầng đất liền, Groudon kéo theo các trận núi lửa phun trào. Nhưng với những người đang khốn khổ vì bão lũ, thần lại chính là đấng cứu thế.[2]

Nguyên thủy

Nhờ quá trình Hồi quy Nguyên thủy và nguồn năng lượng tự nhiên tối thượng, Groudon đã trở lại hình thái thật sự của mình. Thần triệu hồi mắc ma phun trào và mở rộng đất đai.[3]

 Năng lực

Groudon

Chỉ số cơ bản
Hp 100
Tấn công 150
Phòng thủ 140
Tấn công đặc biệt 100
Phòng thủ đặc biệt 90
Tốc độ 90
Tổng 670

Groudon nguyên thủy

Chỉ số cơ bản
Hp 100
Tấn công 180
Phòng thủ 160
Tấn công đặc biệt 150
Phòng thủ đặc biệt 90
Tốc độ 90
Tổng 770

 Khả năng chịu sát thương

Groudon

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Điện Độc Thường Nước
Đá Giác đấu Cỏ
Bay Băng
Đất
Côn trùng
Ma
Thép
Lửa
Siêu năng
Rồng
Bóng tối
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Groudon nguyên thủy

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Điện Độc Thường Đất Nước
Côn trùng Giác đấu
Thép Bay
Lửa Đá
Tiên Ma
Cỏ
Siêu năng
Băng
Rồng
Bóng tối
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/383
  2. Bách khoa toàn thư Pokémon - Best Wishes series (Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019)
  3. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/383_1
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.