FANDOM


Goukazaru (ゴウカザル Gōkazaru) là Pokémon song hệ Lửa/Giác đấu được giới thiệu trong Thế hệ 4. Goukazaru là dạng tiến hóa của Moukazaru.

Mô tả

Vương miệng lửa biểu thị cho tính cách mãnh liệt của loài Pokémon này. Xét về độ nhanh nhẹn, chúng không có đối thủ. Goukazaru vờn đối phương bằng thân thủ lanh lẹ. Lối đánh độc đáo của chúng vận dụng cả tứ chi.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/392
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.