FANDOM


Golbat (ゴルバット Gorubatto) là Pokémon song hệ Độc/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 1. Golbat là dạng tiến hóa của Zubat và tiến hóa thành Crobat khi lên cấp với Độ thân thiết ở mức cao.

Hình dáng