FANDOM


Gliger (グライガー Guraigā) là Pokémon song hệ Đất/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 2. Gliger tiến hóa thành Glion khi lên cấp vào ban đêm và giữ Razor Fang.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.