FANDOM
Girugarudo (ギルガルド Girugarudo) là Pokémon song hệ Thép/Ma được giới thiệu trong Thế hệ VI. Nó là dạng tiến hóa của Nidangiru.

Girugarudo có hai hình thái đó Hình thái Khiên (シールドフォルム Shīrudo Forumu)Hình thái Kiếm (ブレードフォルム Burēdo Forumu). Việc chuyển đổi hình thái của Girugarudo phụ thuộc vào đặc tính Chuyển Đổi Tư Thế.

Mô tả

Girugarudo

Girugarudo có thể phát hiện những phẩm chất tiềm ẩn của một người lãnh đạo. Theo truyền thuyết, những ai được loài Pokémon Vương Kiếm này thừa nhận, số phận họ đã được định sẵn sẽ trở thành vua. Nhiều thế hệ vua đều có sự phụng sự của Girugarudo.

Hình thái Khiên

Về mặt phòng thủ, Girugarudo sử dụng cơ thể sắt thép và một trường thần lực từ sức mạnh ma quái để giảm bớt sát thương phải nhận. Sức mạnh ma quái của Girugarudo cho phép loài Pokémon này thao túng kẻ khác. Từng có một Girugarudo sai khiến con người và Pokémon khác xây dựng nên vương quốc mà nó mong muốn.

Hình thái Kiếm

Đây là hình thái khi tấn công của Girugarudo. Chúng chẻ đôi đối thủ bằng sức mạnh và trọng lượng của lưỡi kiếm thép. Ngày xửa ngày xưa, từng có một vị vua mang bên mình Girugarudo cai trị một vùng đất. Cuối cùng Girugarudo đã rút cạn sinh khí của ngài. Cả vương quốc mà vị vua đó cai trị cũng sụp đổ theo cái chết của ngài.

Năng lực

Hình thái Khiên

Chỉ số cơ bản
Hp 60
Tấn công 50
Phòng thủ 140
Tấn công đặc biệt 50
Phòng thủ đặc biệt 140
Tốc độ 60
Tổng 500

Chỉ số cơ bản
Hp 60
Tấn công 50
Phòng thủ 150
Tấn công đặc biệt 50
Phòng thủ đặc biệt 150
Tốc độ 60
Tổng 520

Hình thái Kiếm

Chỉ số cơ bản
Hp 60
Tấn công 140
Phòng thủ 50
Tấn công đặc biệt 140
Phòng thủ đặc biệt 50
Tốc độ 60
Tổng 500

Chỉ số cơ bản
Hp 60
Tấn công 150
Phòng thủ 50
Tấn công đặc biệt 150
Phòng thủ đặc biệt 50
Tốc độ 60
Tổng 520

Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Thường Côn trùng Bay Nước Đất
Giác đấu Đá Điện Ma
Độc Thép Lửa
Cỏ Bóng tối
Siêu linh
Băng
Rồng
Tiên

Ghi chú:

  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tên gọi khác

Ngôn ngữ Tên
Nhật Gillgard Shield Form (ギルガルドシールドフォルム Girugarudo Shīrudo Forumu)
Gillgard Blade Form (ギルガルドブレードフォルム Girugarudo Burēdo Forumu)
Anh Aegislash Shield Form
Aegislash Blade Form
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.