Gekogashira (ゲコガシラ Gekogashira) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ VI. Gekogashira là dạng tiến hóa của Keromatsu và nó bắt đầu tiến hóa thành Gekkoga ở cấp độ 36.

Mô tả

Gekogashira có thể ném những viên sỏi phủ đầy bọt bong bóng với sự kiểm soát chính xác, bắn trúng những lon rỗng cách xa 30 mét. Sự nhanh nhẹn vô song của Gekogashira không thể bì được. Loài Pokémon Ếch Bọt Nước này có thể trèo lên tòa cao ốc cao 600 mét chỉ trong vòng một phút đồng hồ.

Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 54
Tấn công 63
Phòng thủ 52
Tấn công đặc biệt 83
Phòng thủ đặc biệt 56
Tốc độ 97
Tổng 405

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Thép Thường Cỏ
Lửa Giác đấu Điện
Nước Bay
Băng Độc
Đất
Đá
Côn trùng
Ma
Siêu linh
Rồng
Bóng tối
Tiên

Ghi chú:

  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tên gọi khác

Ngôn ngữ Tên
Nhật Gekogashira (ゲコガシラ Gekogashira)
Anh Frogadier
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.