FANDOM


Gekkoga (ゲッコウガ Gekkouga), (tiếng Anh: Greninja) là Pokémon song hệ Nước/Bóng tối được giới thiệu trong Thế hệ 6. Gekkoga là dạng tiến hóa của Gekogashira.

Mô tả

Gekkoga thoắt ẩn thoắt hiện hệt như một ninja, vờn đuổi đối phương bằng những pha chuyển động mau lẹ, sau đó ném phi tiêu nước cắt ngọt bọn chúng. Chúng nén nước để tạo ra phi tiêu. Thứ vũ khí này có thể cắt đôi cả kim loại nếu được xoay thật nhanh rồi ném mạnh.[1]

 Năng lực

Gekkoga

Chỉ số cơ bản
Hp 72
Tấn công 95
Phòng thủ 67
Tấn công đặc biệt 103
Phòng thủ đặc biệt 71
Tốc độ 122
Tổng 530

Satoshi Gekkoga

Chỉ số cơ bản
Hp 72
Tấn công 145
Phòng thủ 67
Tấn công đặc biệt 153
Phòng thủ đặc biệt 71
Tốc độ 132
Tổng 640

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Siêu năng Ma Thường Giác đấu
Thép Bay Côn trùng
Lửa Độc Cỏ
Nước Đất Điện
Băng Đá Tiên
Bóng tối Rồng
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.
  • Khi đặc tính Biến đổi được kích hoạt, khả năng chịu sát thương của Gekkoga sẽ phụ thuộc vào hệ mà Pokémon này chuyển đổi thành.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/658
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.