FANDOM


Gekkoga (ゲッコウガ Gekkouga) là Pokémon song hệ Nước/Bóng tối được giới thiệu trong Thế hệ 6. Fushigisou là dạng tiến hóa của Gekogashira.

Mô tả

Gekkoga thoắt ẩn thoắt hiện hệt như một ninja, vờn đuổi đối phương bằng những pha chuyển động mau lẹ, sau đó ném phi tiêu nước cắt ngọt bọn chúng. Chúng nén nước để tạo ra phi tiêu. Thứ vũ khí này có thể cắt đôi cả kim loại nếu được xoay thật nhanh rồi ném mạnh.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/658