FANDOM


Garura (ガルーラ Garūra) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 1. Garura không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Garura (メガガルーラ Mega Garūra) khi kích hoạt Garuranite.

Mô tả

Garura

Garura giữ con trong túi bụng để bảo vệ. Nếu kẻ nào dám động vào con non, chúng sẽ ra tay hạ gục không chút khoan nhượng. Khi con non ra khỏi túi để chơi đùa, con mẹ luôn đứng trông chừng gần đó. Vì vậy, bạn chớ nên đến gần.[1]

Mega Garura

Việc phơi nhiễm một năng lượng khủng khiếp đã khiến con non tăng trưởng tạm thời, và cũng làm cho con mẹ lo sốt vó. Khi Garura mẹ nhìn vào tấm lưng của đứa con vừa Tiến hóa Mega, đầu chúng tràn ngập ý nghĩ về viễn cảnh đứa bé chắc chắn sẽ rời xa mình.[2]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/115
  2. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/115_1
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.