FANDOM


Fushigisou (フシギソウ Fushigisō) là Pokémon song hệ Cỏ/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Fushigisou là dạng tiến hóa của Fushigidane và nó bắt đầu tiến hóa thành Fushigibana ở cấp độ 32.

Mô tả

Tứ chi của loài này phát triển cứng cáp nhằm nâng đỡ cái nụ trên lưng. Nếu chúng phơi mình hàng giờ liền dưới năng, nghĩa là nụ sắp nở thành hoa lớn.[1]

Năng lực

Thế hệ 1

Chỉ số cơ bản
Hp 60
Tấn công 62
Phòng thủ 63
Đặc biệt 80
Tốc độ 60
Tổng 325

Thế hệ 2 về sau

Chỉ số cơ bản
Hp 60
Tấn công 62
Phòng thủ 63
Tấn công đặc biệt 80
Phòng thủ đặc biệt 80
Tốc độ 60
Tổng 405

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/002