FANDOM


Fushigisou (フシギソウ Fushigisō) là Pokémon song hệ Cỏ/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Fushigisou là dạng tiến hóa của Fushigidane và nó bắt đầu tiến hóa thành Fushigibana ở cấp độ 32.

Mô tả

Tứ chi của loài này phát triển cứng cáp nhằm nâng đỡ cái nụ trên lưng. Nếu chúng phơi mình hàng giờ liền dưới năng, nghĩa là nụ sắp nở thành hoa lớn.[1]

Nụ hoa trên lưng Fushigisou hút dưỡng chất để phát triển. Nếu nụ hoa bắt đầu phình to và toả hương thơm, nghĩa là hoa sắp nở. Nụ hoa còn phát triển nhờ ánh nắng. Khi cái nụ quá lớn, chúng không thể đứng bằng hai chân sau.[2]

Năng lực

Thế hệ 1

Chỉ số cơ bản
Hp 60
Tấn công 62
Phòng thủ 63
Đặc biệt 80
Tốc độ 60
Tổng 325

Thế hệ 2 về sau

Chỉ số cơ bản
Hp 60
Tấn công 62
Phòng thủ 63
Tấn công đặc biệt 80
Phòng thủ đặc biệt 80
Tốc độ 60
Tổng 405

Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Cỏ Giác đấu Thường Bay
Nước Độc Lửa
Điện Đất Siêu năng
Tiên Đá Băng
Côn trùng
Ma
Thép
Rồng
Bóng tối
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.
  • Fushigisou nhận 4x sát thương do hệ Côn trùng gây ra trong thế hệ 1.

 Tuyệt kĩ

Thế hệ 1

Cấp Tuyệt kĩ Hệ Sức mạnh Độ chính xác PP
1 Tông Thường 35 95% 35
1 Kêu Thường _ 100% 40
1 Hạt Kí Sinh Cỏ _ 90% 10
7 Hạt Kí Sinh Cỏ _ 90% 10
13 Roi Mây Cỏ 35 100% 10
22 Phấn Độc Độc _ 75% 35
30 Lá Cắt Cỏ 55 95% 25
38 Tăng Trưởng Thường _ _% 40
46 Phấn Ngủ Cỏ _ 75% 15
54 Chùm Tia Mặt Trời Cỏ 120 100% 10

Thế hệ 2

Cấp Tuyệt kĩ Hệ Sức mạnh Độ chính xác PP
1 Tông Thường 35 95% 35
1 Kêu Thường _ 100% 40
1 Hạt Kí Sinh Cỏ _ 90% 10
4 Kêu Thường _ 100% 40
7 Hạt Kí Sinh Cỏ _ 90% 10
10 Roi Mây Cỏ 35 100% 10
15 Phấn Độc Độc _ 75% 35
15 Phấn Ngủ Cỏ _ 75% 15
22 Lá Cắt Cỏ 55 95% 25
29 Hương Thơm Ngọt Ngào Thường _ 100% 20
38 Tăng Trưởng Thường _ _% 40
47 Quang Hợp Cỏ _ _% 5
56 Chùm Tia Mặt Trời Cỏ 120 100% 10

Thế hệ 3

Cấp Tuyệt kĩ Hệ Sức mạnh Độ chính xác PP
1 Tông Thường 35 95% 35
1 Kêu Thường _ 100% 40
1 Hạt Kí Sinh Cỏ _ 90% 10
4 Kêu Thường _ 100% 40
7 Hạt Kí Sinh Cỏ _ 90% 10
10 Roi Mây Cỏ 35 100% 10
15 Phấn Độc Độc _ 75% 35
15 Phấn Ngủ Cỏ _ 75% 15
22 Lá Cắt Cỏ 55 95% 25
29 Hương Thơm Ngọt Ngào Thường _ 100% 20
38 Tăng Trưởng Thường _ _% 40
47 Quang Hợp Cỏ _ _% 5
56 Chùm Tia Mặt Trời Cỏ 120 100% 10

Thế hệ 4

Cấp Tuyệt kĩ Hệ Loại Sức mạnh Độ chính xác PP
1 Tông Thường Vật Lí 35 95% 35
1 Kêu Thường Trạng Thái _ 100% 40
1 Hạt Kí Sinh Cỏ Trang Thái _ 90% 10
3 Kêu Thường Trạng Thái _ 100% 40
7 Hạt Kí Sinh Cỏ Trạng Thái _ 90% 10
9 Roi Mây Cỏ Vật Lí 35 100% 15
13 Phấn Độc Độc Trạng Thái _ 75% 35
13 Phấn Ngủ Cỏ Trạng Thái _ 75% 15
15 Đột Kích Thường Vật Lí 90 85% 20
20 Lá Cắt Cỏ Vật Lí 55 95% 25
23 Hương Thơm Ngọt Ngào Thường Trạng Thái _ 100% 20
28 Tăng Trưởng Thường Trạng Thái _ _% 40
31 Xã Thân Công Kích Thường Vật Lí 120 100% 15
36 Hạt Phiền Não Cỏ Trạng Thái _ 100% 10
39 Quang Hợp Cỏ Trạng Thái _ _% 5
44 Chùm Tia Mặt Trời Cỏ Đặc Biệt 120 100% 10

Thế hệ 5

Cấp Tuyệt kĩ Hệ Loại Sức mạnh Độ chính xác PP
1 Tông Thường Vật Lí 50 100% 35
1 Kêu Thường Trạng Thái _ 100% 40
1 Hạt Kí Sinh Cỏ Trạng Thái _ 90% 10
3 Kêu Thường Trạng Thái _ 100% 40
7 Hạt Kí Sinh Cỏ Trạng Thái _ 90% 10
9 Roi Mây Cỏ Vật Lí 35 100% 15
13 Phấn Độc Độc Trạng Thái _ 75% 35
13 Phấn Ngủ Cỏ Trạng Thái _ 75% 15
15 Đột Kích Thường Vật Lí 90 85% 20
20 Lá Cắt Cỏ Vật Lí 55 95% 25
23 Hương Thơm Ngọt Ngào Thường Trạng Thái _ 100% 20
28 Tăng Trưởng Thường Trạng Thái _ _% 40
31 Xã Thân Công Kích Thường Vật Lí 120 100% 15
36 Hạt Phiền Não Cỏ Trạng Thái _ 100% 10
39 Quang Hợp Cỏ Trạng Thái _ _% 5
44 Chùm Tia Mặt Trời Cỏ Đặc Biệt 120 100% 10

Thế hệ 6

Cấp Tuyệt kĩ Hệ Loại Sức mạnh Độ chính xác PP
1 Tông Thường Vật Lí 50 100% 35
1 Kêu Thường Trạng Thái _ 100% 40
1 Tông Cỏ Trạng Thái _ 90% 10
3 Kêu Thường Trạng Thái _ 100% 40
7 Hạt Kí Sinh Cỏ Trạng Thái _ 90% 10
9 Roi Mây Cỏ Vật Lí 45 100% 25
13 Phấn Độc Độc Trạng Thái _ 75% 35
13 Phấn Ngủ Cỏ Trạng Thái _ 75% 15
15 Đột Kích Thường Vật Lí 90 85% 20
20 Lá Cắt Cỏ Vật Lí 55 95% 25
23 Hương Thơm Ngọt Ngào Thường Trạng Thái _ 100% 20
28 Tăng Trưởng Thường Trạng Thái _ _% 20
31 Xã Thân Công Kích Thường Vật Lí 120 100% 15
36 Hạt Phiền Não Cỏ Trạng Thái _ 100% 10
39 Quang Hợp Cỏ Trạng Thái _ _% 5
44 Chùm Tia Mặt Trời Cỏ Đặc Biệt 120 100% 10

Thế hệ 7

Sun, Moon, Ultra Sun và Ultra Moon

Cấp Tuyệt kĩ Hệ Loại Sức mạnh Độ chính xác PP
1 Tông Thường Vật Lí 40 100% 35
1 Kêu Thường Trạng Thái _ 100% 40
1 Hạt Kí Sinh Cỏ Trạng Thái _ 90% 10
3 Kêu Thường Trạng Thái _ 100% 40
7 Hạt Kí Sinh Cỏ Trạng Thái _ 90% 10
9 Roi Mây Cỏ Vật Lí 45 100% 25
13 Phấn Độc Độc Trạng Thái _ 75% 35
13 Phấn Ngủ Cỏ Trạng Thái _ 75% 15
15 Đột Kích Thường Vật Lí 90 85% 20
20 Lá Cắt Cỏ Vật Lí 55 95% 25
23 Hương Thơm Ngọt Ngào Thường Trạng Thái _ 100% 20
28 Tăng Trưởng Thường Trạng Thái _ _% 20
31 Xã Thân Công Kích Thường Vật Lí 120 100% 15
36 Hạt Phiền Não Cỏ Trạng Thái _ 100% 10
39 Quang Hợp Cỏ Trạng Thái _ _% 5
44 Chùm Tia Mặt Trời Cỏ Đặc Biệt 120 100% 10

Let's Go! Pikachu và Let's Go! Eevui

Cấp Tuyệt kĩ Hệ Loại Sức mạnh Độ chính xác PP
1 Tông Thường Vật Lí 40 100% 35
1 Kêu Thường Trạng Thái _ 100% 40
1 Roi Mây Cỏ Vật Lí 45 100% 25
1 Hạt Kí Sinh Cỏ Trạng Thái _ 90% 10
5 Roi Mây Cỏ Vật Lí 45 100% 25
9 Hạt Kí Sinh Cỏ Trang Thái _ 90% 10
14 Phấn Độc Độc Trạng Thái _ 75% 35
14 Phấn Ngủ Cỏ Trạng Thái _ 75% 15
22 Đột Kích Thường Vật Lí 90 85% 20
31 Lá Cắt Cỏ Vật Lí 55 95% 25
39 Tăng Trưởng Thường Trạng Thái _ _% 20
48 Xã Thân Công Kích Thường Vật Lí 120 100% 15
56 Chùm Tia Mặt Trời Cỏ Đặc Biệt 200 100% 10

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/002
  2. Bách khoa toàn thư Pokémon - Best Wishes series (Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.