FANDOM


Freezer (フリーザー Furīzā)Pokémon huyền thoại song hệ Băng/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 1. Freezer không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Freezer cùng với ThunderFire là bộ ba Pokémon chim huyền thoại của Kanto.

Mô tả

Là Pokémon chim huyền thoại có khả năng điều khiển băng. Freezer hạ thấp nhiệt độ trong không khí bằng những cú đập cánh. Vì vậy, nơi nào thần bay qua đều có tuyết rơi.[1]

 Năng lực

Thế hệ 1

Chỉ số cơ bản
Hp 90
Tấn công 85
Phòng thủ 100
Đặc biệt 125
Tốc độ 85
Tổng 485

Thế hệ 2 về sau

Chỉ số cơ bản
Hp 90
Tấn công 85
Phòng thủ 100
Tấn công đặc biệt 90
Phòng thủ đặc biệt 125
Tốc độ 85
Tổng 580

Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Đất Cỏ Côn trùng Thường Thép Đá
Giác đấu Lửa
Bay Điện
Độc
Ma
Nước
Siêu năng
Băng
Rồng
Bóng tối
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/144
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.