FANDOM


Fire (ファイヤー Faiyā)Pokémon huyền thoại song hệ Lửa/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 1. Fire không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Fire cùng với FreezerThunder là bộ ba Pokémon chim huyền thoại của Kanto.

Mô tả

Là Pokémon chim huyền thoại có quyền năng điều khiển lửa, mỗi khi gặp nạn, Fire lại trầm mình trong bể dung nham nóng chảy để tự thiêu và hồi phục các vết thương.[1]

 Năng lực

Thế hệ 1

Chỉ số cơ bản
Hp 90
Tấn công 100
Phòng thủ 90
Đặc biệt 125
Tốc độ 90
Tổng 495

Thế hệ 2 về sau

Chỉ số cơ bản
Hp 90
Tấn công 100
Phòng thủ 90
Tấn công đặc biệt 125
Phòng thủ đặc biệt 85
Tốc độ 90
Tổng 580

Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Đất Côn trùng Giác đấu Thường Nước Đá
Cỏ Thép Bay Điện
Lửa Độc
Tiên Ma
Siêu năng
Băng
Rồng
Bóng tối
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.
  • Fire nhận 2x sát thương do hệ Băng gây ra trong thế hệ 1.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/146
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.