FANDOM


Emrit (エムリット Emuritto)Pokémon huyền thoại thuần hệ Siêu năng được giới thiệu trong Thế hệ 4. Emrit không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Emrit cùng với YuxieAgnome là bộ ba Pokémon giám hộ hồ huyền thoại của Sinnoh.

Mô tả

Người đời gọi Emrit là "vị thần cảm xúc". Theo lời kể, thần đã dạy cho con người biết thế nào là hỉ nộ ái ố. Người ta nói rằng, thân xác của thần ngủ yên dưới đáy một cái hồ, còn linh hồn thì bay là đà trên mặt nước.[1]

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Giác đấu Thường Côn trùng
Siêu năng Bay Ma
Độc Bóng tối
Đất
Đá
Thép
Lửa
Nước
Cỏ
Điện
Băng
Rồng
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.
  • Khi đặc tính Lơ lửng được kích hoạt, Emrit miễn kháng với sát thương do hệ Đất gây ra.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/481
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.