FANDOM


Eevui (イーブイ Ībui) còn được biết đến với tên tiếng Anh là Eevee, là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 1. Với những điều kiện tiến hóa khác nhau, Eevui sẽ tiến hóa thành những Pokémon khác nhau:

Eevui là linh vật của bản game Pokémon Let's Go, Eevee!.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.