FANDOM


Dohmirror (ドーミラー Dōmirā) là Pokémon song hệ Thép/Siêu năng được giới thiệu trong Thế hệ 4. Nó tiến hóa thành Dohtakun ở cấp độ 33.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.