FANDOM


Dohidoide (ドヒドイデ Dohidoide) là Pokémon song hệ Độc/Nước được giới thiệu trong Thế hệ VII. Nó là dạng tiến hóa của Hidoide.

Mô tả

Bằng 12 cái chân, Dohidoide tự tạo thành một mái vòm và trú ẩn bên trong. Nhờ mái vòm này, dòng chảy của thủy triều không ảnh hưởng đến chúng, vì thế chúng luôn cảm thấy thoải mái. Ở những vùng nước lạnh như Galar, mái vòm này còn giúp chúng giữ thân nhiệt. Dohidoide trườn người dưới đáy đại dương bằng 12 chiếc chân của chúng. Chất độc Dohidoide tiết ra thuộc dạng kịch độc. Dohidoide tấn công đối phương bằng cách bắn ra những chiếc gai kịch độc. Những kẻ đến gần loài Pokémon Nhẫn Tâm này, sẽ bị chém bởi những chiếc gai nhọn trên chân chúng.  Những kẻ bị Dohidoide cắn sẽ phải chịu đau đớn trong 3 ngày 3 đêm. Dù hồi phục, những vết thương đó vẫn để lại di chứng. Chúng thường để lại trên người Sunnygo những vết thương rải rác.

Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 50
Tấn công 63
Phòng thủ 152
Tấn công đặc biệt 53
Phòng thủ đặc biệt 142
Tốc độ 35
Tổng 495

Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Giác đấu Thường Đất
Côn trùng Bay Điện
Thép Đá Siêu linh
Lửa Ma Băng
Nước Cỏ
Băng Rồng
Tiên Bóng tối

Ghi chú:

  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tên gọi khác

Ngôn ngữ Tên
Nhật Dohidoide (ドヒドイデ Dohidoide)
Anh Toxapex
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.