FANDOM


Dodaitosu (ドダイトス Dodaitosu) là Pokémon song hệ Cỏ/Đất được giới thiệu trong Thế hệ IV. Dodaitosu là dạng tiến hóa của Hayashigame.

Mô tả

Những Pokémon nhỏ bé thường tụ tập làm tổ trên chiếc lưng bất động của Dodaitosu. Nhiều Pokémon được sinh ra trên lưng Dodaitosu và sống trọn cả cuộc đời trên chiếc mai của Pokémon Lục Địa này. Những đàn Dodaitosu di cư tìm nguồn nước thường bị người ta tưởng lầm là "khu rừng di động". Người xưa quan niệm rằng, bên dưới mặt đất là nơi một con Dodaitosu khổng lồ đang ngự trị.

 Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 95
Tấn công 109
Phòng thủ 105
Tấn công đặc biệt 75
Phòng thủ đặc biệt 85
Tốc độ 56
Tổng 525

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Điện Đất Thường Bay Băng
Đá Giác đấu Côn trùng
Độc Lửa
Ma
Thép
Nước
Cỏ
Siêu linh
Rồng
Bóng tối
Tiên

Ghi chú:

  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tên gọi

Ngôn ngữ Tên
Nhật Dodaitosu (ドダイトス Dodaitosu)
Anh Torterra
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.