FANDOM


Deoxys (デオキシス Deokishisu)Pokémon huyền ảo thuần hệ Siêu linh được giới thiệu trong Thế hệ 3. Deoxys không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Deoxys có 4 hình thái là Bình thường (ノーマルフォルム Nōmaru Forumu), Tấn công (アタックフォルム Atakku Forumu), Phòng thủ (ディフェンスフォルム Difensu Forumu)Tốc độ (スピードフォルム Supīdo Forumu).

Mô tả

ADN của một loại vi rút vũ trụ sau phơi nhiễm tia laze đã đột biến thành Deoxys. Bộ phận pha lê trước ngực có vẻ chính là bộ não của loài này. Không chỉ siêu thông minh, nó còn làm chủ được sức mạnh siêu linh và có thể bắn tia laze từ viên pha lê trước ngực.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/386
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.