FANDOM


Darkrai (ダークライ Dākurai)Pokémon huyền ảo thuần hệ Bóng tối được giới thiệu trong Thế hệ 4. Darkrai không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Darkrai cùng với Cresselia là bộ đôi Pokémon mặt trăng huyền thoại của Sinnoh.

Mô tả

Darkrai có khả năng ru ngủ con người và khiến họ phải mơ. Pokémon này hoạt động mạnh vào những đêm trăng non. Darkrai đuổi con người và Pokémon ra khỏi lãnh địa của mình bằng cách cho họ ngủ sâu mơ thấy ác mộng.[1]

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Siêu năng Ma Thường Giác đấu
Bóng tối Bay Côn trùng
Độc Tiên
Đất
Đá
Thép
Lửa
Nước
Cỏ
Điện
Băng
Rồng
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/491
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.