Wiki Pokémon tiếng Việt
Advertisement

Dưới đây là danh sách các Tuyệt kỹ (Move) theo tên tiếng Anh.

Tuyệt kỹ Vật lí

Đây là danh sách các Tuyệt kĩ Vật Lí theo tên tiếng Anh được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái để mọi người có tra cứu. Những Tuyệt kỹ nào chưa có tên tiếng Việt chính thức thì ô Tên tiếng Việt sẽ được để trống.

Tên tiếng Anh Hệ Tên tiếng Việt
Accelerock Da.png Đá
Acrobatics Bay.png Bay Nhào Lộn
Aerial Ace Bay.png Bay Nhát Chém Én Lượn
Anchor Shot Thep.png Thép
Aqua Jet Nuoc.png Nước Phản Lực Nước
Aqua Tail Nuoc.png Nước Đuôi Sóng Nước
Arm Thrust Giacdau.png Giác đấu Chưởng Quyền
Assurance Bongtoi.png Bóng tối Đảm Bảo
Astonish Ma.png Ma Làm Giật Mình
Attack Order Contrung.png Côn trùng Mệnh Lệnh Tấn Công
Aura Wheel Dien.png Điện
Avalanche Bang.png Băng Tuyết Lở
Barrage Thuong.png Thường Ném Trứng
Beak Blast Bay.png Bay
Beat Up Bongtoi.png Bóng tối Đánh Hội Đồng
Behemoth Bash Thep.png Thép
Behemoth Blade Thep.png Thép
Bide Thuong.png Thường Nhẫn Nhịn
Bind Thuong.png Thường Trói
Bite Bongtoi.png Bóng tối Cắn
Blaze Kick Lua.png Lửa Cú Đá Lửa
Body Press Giacdau.png Giác đấu
Body Slam Thuong.png Thường Lấy Thịt Đè Người
Bolt Beak Dien.png Điện
Bolt Strike Dien.png Điện
Bone Club Dat.png Đất Dùi Cui Xương
Bone Rush Dat.png Đất Xương Càn Quét
Bonemerang Dat.png Đất Bumêrăng Xương
Bounce Bay.png Bay Bật Nhảy
Branch Poke Co.png Cỏ
Brave Bird Bay.png Bay Chim Anh Dũng
Breaking Swipe Rong.png Rồng
Brick Break Giacdau.png Giác đấu Đập Ngói
Brutal Swing Bongtoi.png Bóng tối
Bug Bite Contrung.png Côn trùng Bọ Cắn
Bulldoze Dat.png Đất Mặt Đất Vang Rền
Bullet Punch Thep.png Thép Cú Đấm Phi Đạn
Bullet Seed Co.png Cỏ Đạn Hạt Mầm
Chip Away Thuong.png Thường Bào Mòn
Circle Throw Giacdau.png Giác đấu Cú Ném Xoay Vòng
Clamp Nuoc.png Nước Kẹp Vỏ
Close Combat Giacdau.png Giác đấu Đánh Giáp Lá Cà
Comet Punch Thuong.png Thường Liên Hoàn Đấm
Constrict Thuong.png Thường Cuốn Siết
Counter Giacdau.png Giác đấu Phản Đòn
Covet Thuong.png Thường Ham Muốn
Crabhammer Nuoc.png Nước Búa Càng
Coss Chop Giacdau.png Giác đấu Cú Chặt Chữ Thập
Cross Poison Doc.png Độc Độc Tố Chữ Thập
Crunch Bongtoi.png Bóng tối Gặm Nát
Crush Claw Thuong.png Thường Vuốt Nghiền
Crush Grip Thuong.png Thường
Cut Thuong.png Thường Cắt
Darkest Lariat Bongtoi.png Bóng tối
Diamond Storm Da.png Đá
Dig Dat.png Đất Độn Thổ
Dive Nuoc.png Nước Lặn
Dizzy Punch Thuong.png Thường Cú Đánh Chiêm Chiếp
Double Hit Thuong.png Thường Song Kích
Double Iron Bash Thep.png Thép
Double Kick Giacdau.png Giác đấu Song Cước
Double Slap Thuong.png Thường Liên Hoàn Tát
Double-Edge Thuong.png Thường Xã Thân Công Kích
Dragon Ascent Bay.png Bay
Dragon Claw Rong.png Rồng Vuốt Rồng
Dragon Darts Rong.png Rồng
Dragon Hammer Rong.png Rồng
Dragon Rush Rong.png Rồng Rồng Đâm Bổ
Dragon Tail Rong.png Rồng Đuôi Rồng
Drain Punch Giacdau.png Giác đấu Cú Đấm Hấp Thụ
Drill Peck Bay.png Bay Mũi Khoan Mỏ Chim
Drill Run Dat.png Đất Khoan Thẳng
Drum Beating Co.png Cỏ
Dual Chop Rong.png Rồng
Dual Wingbeat Bay.png Bay
Dynamic Punch Giacdau.png Giác đấu Cú Đấm Nổ Tung
Earthquake Dat.png Đất Động Đất
Egg Bomb Thuong.png Thường Bom Trứng
Endeavor Thuong.png Thường Đánh Liều
Explosion Thuong.png Thường Bùng Nổ
Extreme Speed Thuong.png Thường Thần Tốc
Facade Thuong.png Thường
Fake Out Thuong.png Thường Đập Tay
False Surrender Bongtoi.png Bóng tối
False Swipe Thuong.png Thường Nhát Chém Sống Đao
Feint Thuong.png Thường Ngón Nhử
Feint Attack Bongtoi.png Bóng tối Đánh Lén
Fell Stinger Contrung.png Côn trùng
Fire Fang Lua.png Lửa Nanh Lửa Thiêu
Fire Lash Lua.png Lửa
Fire Punch Lua.png Lửa Cú Đấm Lửa Thiêu
First Impression Contrung.png Côn trùng
Fishious Rend Nuoc.png Nước
Fissure Dat.png Đất Mặt Đất Nứt Toát
Flail Thuong.png Thường Vùng Vẫy
Flame Charge Lua.png Lửa Nạp Lửa Nitro
Flame Wheel Lua.png Lửa Bánh Xe Lửa
Flare Blitz Lua.png Lửa Hỏa Công Cảm Tử
Fling Bongtoi.png Bóng tối Ném Đồ
Flip Turn Nuoc.png Nước
Floaty Fall Bay.png Bay
Fly Bay.png Bay Bay
Flying Press Giacdau.png Giác đấu Phi Thân Đè Người
Focus Punch Giacdau.png Giác đấu Cú Đấm Hào Khí
Force Palm Giacdau.png Giác đấu Chưởng Tê Liệt
Foul Play Bongtoi.png Bóng tối Chơi Khăm
Freeze Shock Bang.png Băng Tia Chớp Kết Đông
Frustration Thuong.png Thường Làm Mình Làm Mẩy
Fury Attack Thuong.png Thường Đâm Loạn Xạ
Fury Cutter Contrung.png Côn trùng Liên Hoàn Chém
Fury Swipes Thuong.png Thường Cào Loạn Xạ
Fusion Bolt Dien.png Điện Tia Sét Giao Thoa
Gear Grind Thep.png Thép Đĩa Bánh Răng
Giga Impact Thuong.png Thường Va Chạm Cực Đại
Grassy Glide Co.png Cỏ
Grav Apple Co.png Cỏ
Guillotine Thuong.png Thường Máy Chém
Gunk Shot Doc.png Độc Bắn Rác Thải
Gyro Ball Thep.png Thép Quả Cầu Quay
Hammer Arm Giacdau.png Giác đấu Cánh Tay Búa Tạ
Head Charge Thuong.png Thường Cú Húc Đầu Bò
Head Smash Da.png Đá Húc Đầu Cảm Tử
Headbutt Thuong.png Thường Húc Đầu
Heart Stamp Sieulinh.png Siêu linh Dấu Ấn Trái Tim
Heat Crash Lua.png Lửa Phát Hỏa Đâm Sầm
Heavy Slam Thep.png Thép
High Horsepower Dat.png Đất
High Jump Kick Giacdau.png Giác đấu Phi Cước Lên Gối
Hold Back Thuong.png Thường
Horn Attack Thuong.png Thường Húc Sừng
Horn Drill Thuong.png Thường Mũi Khoan Sừng
Horn Leech Co.png Cỏ Sừng Hấp Thụ
Hyper Fang Thuong.png Thường Nanh Tất Sát
Hyperspace Fury Bongtoi.png Bóng tối
Ice Ball Bang.png Băng Quả Cầu Băng
Ice Fang Bang.png Băng Nanh Băng Giá
Ice Hammer Bang.png Băng
Ice Punch Bang.png Băng Cú Đấm Băng Giá
Ice Shard Bang.png Băng Phi Băng Đá
Icicle Crash Bang.png Băng Giáng Trụ Băng
Icicle Spear Bang.png Băng Phóng Kim Băng
Iron Head Thep.png Thép Đầu Sắt
Iron Tail Thep.png Thép Đuôi Sắt
Jaw Lock Bongtoi.png Bóng tối
Jump Kick Giacdau.png Giác đấu Phi Cước
Karate Chop Giacdau.png Giác đấu Chặt Karate
Knock Off Bongtoi.png Bóng tối Đánh Văng
Land's Wrath Dat.png Đất Thần Lực Mặt Đất
Lash Out Bongtoi.png Bóng tối
Last Resort Thuong.png Thường Kế Sách Cuối Cùng
Leaf Blade Co.png Cỏ Lưỡi Kiếm Lá
Leafage Co.png Cỏ
Leech Life Contrung.png Côn trùng Hút Máu
Lick Ma.png Ma Liếm Láp
Liquidation Nuoc.png Nước
Low Kick Giacdau.png Giác đấu Đá Tầm Thấp
Low Sweep Giacdau.png Giác đấu
Lunge Contrung.png Côn trùng
Mach Punch Giacdau.png Giác đấu Cú Đấm Siêu Tốc
Magnet Bomb Thep.png Thép Bom Nam Châm
Magnitude Dat.png Đất Cường Độ Địa Chấn
Mega Kick Thuong.png Thường Cú Đá Siêu Cấp
Mega Punch Thuong.png Thường Cú Đấm Siêu Cấp
Megahorn Contrung.png Côn trùng Sừng Siêu Cấp
Metal Burst Thep.png Thép Kim Loại Bộc Phá
Metal Claw Thep.png Thép Vuốt Kim Loại
Meteor Assault Giacdau.png Giác đấu
Meteor Mash Thep.png Thép Cú Đẩm Sao Chổi
Multi-Attack Thuong.png Thường
Natural Gift Thuong.png Thường Đặc Ân Thiên Nhiên
Needle Arm Co.png Cỏ Cánh Tay Kim Châm
Night Slash Bongtoi.png Bóng tối Nhát Chém Bóng Đêm
Nuzzle Dien.png Điện
Outrage Rong.png Rồng Rồng Bạo Loạn
Pay Day Thuong.png Thường Vung Tiền
Payback Bongtoi.png Bóng tối Trả Đũa
Peck Bay.png Bay Mổ
Petal Blizzard Co.png Cỏ Bão Cánh Hoa
Phantom Force Ma.png Ma
Pin Missile Contrung.png Côn trùng Phóng Kim Châm
Plasma Fists Dien.png Điện
Play Rough Tien.png Tiên
Pluck Bay.png Bay Gắp
Poison Fang Doc.png Độc Nanh Cực Độc
Poison Jab Doc.png Độc Chích Độc
Poison Sting Doc.png Độc Kim Độc
Poison Tail Doc.png Độc Đuôi Độc
Poltergeist Ma.png Ma
Pound Thuong.png Thường Đập
Power Trip Bongtoi.png Bóng tối
Power Whip Co.png Cỏ Roi Sức Mạnh
Power-Up Punch Giacdau.png Giác đấu Cú Đấm Tăng Lực
Precipice Blades Dat.png Đất
Present Thuong.png Thường Tặng Quà
Psychic Fangs Sieulinh.png Siêu linh
Psycho Cut Sieulinh.png Siêu linh Đao Cắt Tâm Linh
Punishment Bongtoi.png Bóng tối Trừng Phạt
Pursuit Bongtoi.png Bóng tối Đuổi Đánh
Pyro Ball Lua.png Lửa
Quick Attack Thuong.png Thường Tấn Công Tốc Độ
Rage Thuong.png Thường Phẫn Nộ
Rapid Spin Thuong.png Thường Xoay Tròn Siêu Tốc
Razor Leaf Co.png Cỏ Lát Cắt
Razor Shell Nuoc.png Nước Lưỡi Kiếm Vỏ Sò
Retaliate Thuong.png Thường Báo Thù
Return Thuong.png Thường
Revenge Giacdau.png Giác đấu Ăn Miếng Trả Miếng
Reversal Giacdau.png Giác đấu Khởi Tử Hồi Sinh
Rock Blast Da.png Đá Pháo Đá
Rock Climb Thuong.png Thường
Rock Slide Da.png Đá Đá Lở
Rock Smash Giacdau.png Giác đấu
Rock Throw Da.png Đá Ném Đá
Rock Tomb Da.png Đá Lăng Mộ Đá
Rock Wrecker Da.png Đá Đại Bác Đá Tảng
Rolling Kick Giacdau.png Giác đấu Đá Vòng Tròn
Rollout Da.png Đá Lăn Tròn
Sacred Fire Lua.png Lửa Ngọn Lửa Thần Thánh
Sand Tomb Dat.png Đất Địa Ngục Cát
Sappy Seed Co.png Cỏ
Scale Shot Rong.png Rồng
Scratch Thuong.png Thường Cào
Secret Power Thuong.png Thường Sức Mạnh Bí Ẩn
Seed Bomb Co.png Cỏ Bom Hạt Giống
Seismic Toss Giacdau.png Giác đấu Cú Ném Địa Cầu
Self-Destruct Thuong.png Thường Tự Hủy
Shadow Bone Ma.png Ma
Shadow Claw Ma.png Ma Vuốt Bóng Ma
Shadow Force Ma.png Ma Bóng Ma Phục Kích
Shadow Punch Ma.png Ma Cú Đấm Bóng Ma
Shadow Sneak Ma.png Ma Bóng Ma Lén Lút
Sizzly Slide Lua.png Lửa
Skitter Smack Contrung.png Côn trùng
Skull Bash Thuong.png Thường Tên Lửa Húc Đầu
Sky Attack Bay.png Bay Thần Điểu
Sky Drop Bay.png Bay
Sky Uppercut Giacdau.png Giác đấu Đấm Móc Thượng Thiên
Slam Thuong.png Thường Đánh Quật
Slash Thuong.png Thường Chém
Smack Down Da.png Đá Bắn Rơi
Smart Strike Thep.png Thép
Smelling Salts Thuong.png Thường Trấn Tĩnh
Snap Trap Co.png Cỏ
Solar Blade Co.png Cỏ
Spark Dien.png Điện Tia Chớp Điện
Spectral Thief Ma.png Ma
Spike Cannon Thuong.png Thường Đại Bác Gai
Spirit Break Tien.png Tiên
Spirit Shackle Ma.png Ma
Steam Roller Contrung.png Côn trùng Trục Cán
Steel Roller Thep.png Thép
Steel Wing Thep.png Thép Cánh Thép
Stomp Thuong.png Thường Giậm Chân
Stomping Tantrum Dat.png Đất
Stone Edge Da.png Đá Đá Nhọn Công Kích
Storm Throw Giacdau.png Giác đấu Cú Ném Sơn Lam
Strength Thuong.png Thường
Struggle Thuong.png Thường
Submission Giacdau.png Giác đấu Vòng Xoay Tử Thần
Sucker Punch Bongtoi.png Bóng tối Đánh Úp
Sunsteel Strike Thep.png Thép
Super Fang Thuong.png Thường Nanh Phẫn Nộ
Superpower Giacdau.png Giác đấu Siêu Sức Mạnh
Surging Strike Nuoc.png Nước
Tackle Thuong.png Thường Tông
Tail Slap Thuong.png Thường Quét Đuôi
Take Down Thuong.png Thường Đột Kích
Thief Bongtoi.png Bóng tối Đánh Cắp
Thousand Arrows Dat.png Đất
Thousand Waves Dat.png Đất
Thrash Thuong.png Thường Lồng Lộn
Throat Chop Bongtoi.png Bóng tối
Thunder Fang Dien.png Điện Nanh Sấm Sét
Thunder Punch Dien.png Điện Cú Đấm Sấm Sét
Thunderous Kick Giacdau.png Giác đấu
Triple Axel Bang.png Băng
Triple Kick Giacdau.png Giác đấu Tam Cước
Trop Kick Co.png Cỏ
Twineedle Contrung.png Côn trùng Mũi Kim Đôi
U-turn Contrung.png Côn trùng Cú Đánh Khứ Hồi
V-create Lua.png Lửa
Veevee Volley Thuong.png Thường
Vine Whip Co.png Cỏ Roi Mây
Vise Grip Thuong.png Thường Kẹp Chặt
Vital Throw Giacdau.png Giác đấu Cú Vật Tổng Lực
Volt Tackle Dien.png Điện
Wake-Up Slap Giacdau.png Giác đấu Cú Tát Đánh Thức
Waterfall Nuoc.png Nước Vượt Thác
Wicked Blow Bongtoi.png Bóng tối
Wild Charge Dien.png Điện Phủ Điện Đột Kích
Wing Attack Bay.png Bay Cánh Tấn Công
Wood Hammer Co.png Cỏ Búa Gỗ
Wrap Thuong.png Thường Quấn
X-Scissors Contrung.png Côn trùng Kéo Chữ Thập
Zen Headbutt Sieulinh.png Siêu linh Húc Đầu Ý Niệm
Zing Zap Dien.png Điện
Zippy Zap Dien.png Điện

Tuyệt kỹ Đặc biệt

Đây là danh sách các Tuyệt kĩ Đặc Biệt theo tên tiếng Anh được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái để mọi người có tra cứu. Những Tuyệt kỹ nào chưa có tên tiếng Việt chính thức thì ô Tên tiếng Việt sẽ được để trống.

Tên tiếng Anh Hệ Tên tiếng Việt
Absorb Co.png Cỏ Hấp Thụ
Acid Doc.png Độc Axit
Acid Spray Doc.png Độc
Aeroblast Bay.png Bay Đại Pháo Không Khí
Air Cutter Bay.png Bay Đao Cắt Không Khí
Air Slash Bay.png Bay Nhát Chém Không Khí
Ancient Power Da.png Đá Sức Mạnh Nguyên Thủy
Apple Acid Co.png Cỏ
Aura Sphere Giacdau.png Giác đấu Đạn Khí Công
Aurora Beam Bang.png Băng Chùm Tia Cực Quang
Baddy Bad Bongtoi.png Bóng tối
Belch Doc.png Độc
Blast Burn Lua.png Lửa Bộc Phá Hỏa Thiêu
Blizzard Bang.png Băng Bão Tuyết
Blue Flare Lua.png Lửa
Boomburst Thuong.png Thường Bom Sóng Âm
Bouncy Bubble Nuoc.png Nước
Brine Nuoc.png Nước Nước Muối
Bubble Nuoc.png Nước Bong Bóng
Bubble Beam Nuoc.png Nước Chùm Tia Bong Bóng
Bug Buzz Contrung.png Côn trùng Côn Trùng Huyên Náo
Burn Up Lua.png Lửa
Burning Jealousy Lua.png Lửa
Buzzy Buzz Dien.png Điện
Charge Beam Dien.png Điện Chùm Tia Nạp Điện
Chatter Bay.png Bay Huyên Thuyên
Clanging Scales Rong.png Rồng
Clear Smog Doc.png Độc Khói Giải Trừ
Confusion Sieulinh.png Siêu linh Niệm Lực
Core Enforcer Rong.png Rồng
Dark Pulse Bongtoi.png Bóng tối Khí Công Tà Ác
Dazzling Gleam Tien.png Tiên Ánh Sáng Phép Thuật
Disarming Voice Tien.png Tiên
Discharge Dien.png Điện Xã Điện
Doom Desire Thep.png Thép Điều Ước Diệt Vong
Draco Meteor Rong.png Rồng Giáng Thiên Thạch
Dragon Breath Rong.png Rồng Hơi Thở Rồng
Dragon Energy Rong.png Rồng
Dragon Pulse Rong.png Rồng Khí Công Rồng
Dragon Rage Rong.png Rồng Rồng Phẫn Nộ
Draining Kiss Tien.png Tiên
Dream Eater Sieulinh.png Siêu linh Ăn Giấc Mơ
Dynamax Cannon Rong.png Rồng
Earth Power Dat.png Đất Sức Mạnh Mặt Đất
Echoed Voice Thuong.png Thường
Electro Ball Dien.png Điện Quả Bóng Điện
Electroweb Dien.png Điện Lưới Điện
Ember Lua.png Lửa Đốm Than Hồng
Energy Ball Co.png Cỏ Quả Cầu Năng Lượng
Eruption Lua.png Lửa Phun Trào
Eternabeam Rong.png Rồng
Expanding Force Sieulinh.png Siêu linh
Extrasensory Sieulinh.png Siêu linh Năng Lực Thần Thông
Fairy Wind Tien.png Tiên Cơn Gió Tiên
Fiery Dance Lua.png Lửa Vũ Điệu Rực Lửa
Fiery Wrath Bongtoi.png Bóng tối
Final Gambit Giacdau.png Giác đấu Liều Mạng
Fire Blast Lua.png Lửa Lửa Chữ Đại
Fire Pledge Lua.png Lửa
Fire Spin Lua.png Lửa Xoáy Lửa
Flame Burst Lua.png Lửa Lửa Bộc Phát
Flamethrower Lua.png Lửa Phóng Hỏa
Flash Cannon Thep.png Thép Đại Bác Ánh Sáng
Fleur Cannon Tien.png Tiên
Focus Blast Giacdau.png Giác đấu Quả Cầu Hào Khí
Freeze-Dry Bang.png Băng
Freezing Glare Sieulinh.png Siêu linh
Freezy Frost Bang.png Băng
Frenzy Plant Co.png Cỏ Thực Vật Cuồng Loạn
Frost Breath Bang.png Băng
Fusion Flare Lua.png Lửa Ngọn Lửa Giao Thoa
Future Sight Sieulinh.png Siêu linh Tiên Tri
Giga Drain Co.png Cỏ Đại Hấp Thụ
Glaciate Bang.png Băng Đóng Băng Thế Giới
Glitzy Glow Sieulinh.png Siêu linh
Grass Knot Co.png Cỏ
Grass Pledge Co.png Cỏ
Gust Bay.png Bay Gió Xoáy
Heat Wave Lua.png Lửa Gió Nóng
Hex Ma.png Ma Mắt Quỷ
Hidden Power Thuong.png Thường Sức Mạnh Bừng Tỉnh
Hurricane Bay.png Bay Cuồng Phong
Hydro Cannon Nuoc.png Nước Đại Bác Thủy Lực
Hydro Pump Nuoc.png Nước Bơm Thủy Lực
Hyper Beam Thuong.png Thường Chùm Tia Công Phá
Hyper Voice Thuong.png Thường Âm Cao Tần
Hyperspace Hole Sieulinh.png Siêu linh
Ice Beam Bang.png Băng Chùm Tia Băng Giá
Ice Burn Bang.png Băng Ánh Lửa Buốt Giá
Icy Wind Bang.png Băng Gió Rét Buốt
Incinerate Lua.png Lửa Thiêu Rụi
Inferno Lua.png Lửa Lửa Địa Ngục
Infestation Contrung.png Côn trùng
Judgment Thuong.png Thường Phi Thạch Phán Xét
Lava Plume Lua.png Lửa Khói Dung Nham
Leaf Storm Co.png Cỏ Bão Lá
Light of Ruin Tien.png Tiên
Luster Purge Sieulinh.png Siêu linh
Magical Leaf Co.png Cỏ Lá Phép Thuật
Magma Storm Lua.png Lửa Bão Mắc Ma
Mega Drain Co.png Cỏ Siêu Hấp Thụ
Meteor Beam Da.png Đá
Mind Blown Lua.png Lửa
Mirror Coat Sieulinh.png Siêu linh Áo Khoác Gương
Mirror Shot Thep.png Thép Đạn Gương
Mist Ball Sieulinh.png Siêu linh Quả Cầu Mù Sương
Misty Explosion Tien.png Tiên
Moonblast Tien.png Tiên Năng Lượng Mặt Trăng
Moongeist Beam Ma.png Ma
Mud Bomb Dat.png Đất Bom Bùn
Mud Shot Dat.png Đất Đạn Bùn
Mud-Slap Dat.png Đất Hất Bùn
Muddy Water Nuoc.png Nước Dòng Chảy Bùn
Mystical Fire Lua.png Lửa Lửa Phép Thuật
Nature's Madness Tien.png Tiên
Night Daze Bongtoi.png Bóng tối Bóng Đêm Bộc Phá
Night Shade Ma.png Ma Bóng Đè
Oblivion Wing Bay.png Bay
Octazooka Nuoc.png Nước Okutank Phun Mực
Ominous Wind Ma.png Ma Gió Dị Thường
Origin Pulse Nuoc.png Nước
Overdrive Dien.png Điện
Overheat Lua.png Lửa Nhiệt Năng Tuôn Trào
Parabolic Charge Dien.png Điện
Petal Dance Co.png Cỏ Vũ Điệu Cánh Hoa
Photon Geyser Sieulinh.png Siêu linh
Pika Papow Dien.png Điện
Pollen Puff Contrung.png Côn trùng
Powder Snow Bang.png Băng Bụi Tuyết
Power Gem Da.png Đá Sức Mạnh Đá Quý
Prismatic Laser Sieulinh.png Siêu linh
Psybeam Sieulinh.png Siêu linh Chùm Tia Tâm Linh
Psychic Sieulinh.png Siêu linh Tâm Linh Xuất Thần
Psycho Boost Sieulinh.png Siêu linh Khuếch Đại Siêu Linh
Psyshock Sieulinh.png Siêu linh Sốc Tâm Linh
Psystrike Sieulinh.png Siêu linh
Psywave Sieulinh.png Siêu linh Sóng Tâm Linh
Razor Wind Thuong.png Thường Lưỡi Dao Gió
Relic Song Thuong.png Thường Bài Ca Cổ Xưa
Revelation Dance Thuong.png Thường
Rising Voltage Dien.png Điện
Roar of Time Rong.png Rồng Tiếng Gầm Thời Gian
Round Thuong.png Thường
Scald Nuoc.png Nước Nước Sôi
Scorching Sands Dat.png Đất
Searing Shot Lua.png Lửa Đạn Hỏa Viêm
Secret Sword Giacdau.png Giác đấu Lưỡi Kiếm Thần Bí
Seed Flare Co.png Cỏ Hào Quang Hạt Giống
Shadow Ball Ma.png Ma Quả Cầu Bóng Ma
Sheer Cold Bang.png Băng Độ Không Tuyệt Đối
Shell Side Arm Doc.png Độc
Shell Trap Lua.png Lửa
Shock Wave Dien.png Điện Sống Xung Điện
Signal Beam Contrung.png Côn trùng Chùm Tia Tín Hiệu
Silver Wind Contrung.png Côn trùng Gió Bạc
Sludge Doc.png Độc Bùn Thải
Sludge Bomb Doc.png Độc Bom Bùn Thải
Sludge Wave Doc.png Độc
Smog Doc.png Độc Khói Mù
Snarl Bongtoi.png Bóng tối
Snipe Shot Nuoc.png Nước
Snore Thuong.png Thường Ngáy
Solar Beam Co.png Cỏ Chùm Tia Mặt Trời
Sonic Boom Thuong.png Thường Bom Sóng Âm
Spacial Rend Rong.png Rồng Xé Toạc Không Gian
Sparkling Aria Nuoc.png Nước
Sparkly Swirl Tien.png Tiên
Spit Up Thuong.png Thường Nôn Ra
Splishy Splash Nuoc.png Nước
Steam Eruption Nuoc.png Nước
Steel Beam Thep.png Thép
Stored Power Sieulinh.png Siêu linh
Strange Steam Tien.png Tiên
Struggle Bug Contrung.png Côn trùng Bọ Phản Kháng
Surf Nuoc.png Nước
Swift Thuong.png Thường Phóng Sao
Synchronoise Sieulinh.png Siêu linh Đồng Bộ Tiếng Ồn
Techno Blast Thuong.png Thường Pháo Kích Công Nghệ
Terrain Pulse Thuong.png Thường
Thunder Dien.png Điện Sấm Sét
Thunder Cage Dien.png Điện
Thunder Shock Dien.png Điện Sốc Điện
Thunderbolt Dien.png Điện Điện 100 Ngàn Vôn
Tri Attack Thuong.png Thường Tấn Công Tam Hệ
Trump Card Thuong.png Thường Át Chủ Bài
Twister Rong.png Rồng Vòi Rồng
Uproar Thuong.png Thường Náo Động
Vacuum Wave Giacdau.png Giác đấu Sóng Chân Không
Venoshock Doc.png Độc Sốc Nọc Độc
Volt Switch Dien.png Điện Điện Kích Giao Hoán
Water Gun Nuoc.png Nước Súng Nước
Water Pledge Nuoc.png Nước
Water Pulse Nuoc.png Nước Khí Công Nước
Water Shuriken Nuoc.png Nước Phi Tiêu Sóng Nước
Water Spout Nuoc.png Nước Phun Cột Nước
Weather Ball Thuong.png Thường Quả Cầu Thời Tiết
Whirlpool Nuoc.png Nước Xoáy Nước
Wring Out Thuong.png Thường Vắt Kiệt
Zap Cannon Dien.png Điện Đại Bác Điện Kích

Tuyệt kỹ Biến hóa

Tên tiếng Anh Hệ Tên tiếng Việt
Acid Armor Doc.png Độc Tan Chảy
Acupressure Thuong.png Thường Điểm Huyệt
After You Thuong.png Thường
Agility Sieulinh.png Siêu linh Di Chuyển Siêu Tốc
Ally Switch Sieulinh.png Siêu linh
Amnesia Sieulinh.png Siêu linh Đãng Trí
Aqua Ring Nuoc.png Nước Vòng Tròn Nước
Aromatherapy Co.png Cỏ Hương Thơm Trị Liệu
Aromatic Mist Tien.png Tiên
Assist Thuong.png Thường Hỗ Trợ
Attract Thuong.png Thường Quyến Rũ
Aurora Veil Bang.png Băng
Autotomize Thep.png Thép Tháo Rời
Baby-Doll Eyes Tien.png Tiên
Baneful Bunker Doc.png Độc
Barrier Sieulinh.png Siêu linh Tường Chắn
Baton Pass Thuong.png Thường Tiếp Sức
Belly Drum Thuong.png Thường Vỗ Trống Bụng
Bestow Thuong.png Thường
Block Thuong.png Thường Chốt Chặn
Bulk Up Giacdau.png Giác đấu Gồng Cơ Bắp
Calm Mind Sieulinh.png Siêu linh Tĩnh Tâm
Camouflage Thuong.png Thường Ngụy Trang
Captivate Thuong.png Thường Cám Dỗ
Celebrate Thuong.png Thường
Charge Dien.png Điện Xã Điện
Charm Tien.png Tiên Mê Hoặc
Clangorous Soul Rong.png Rồng
Coaching Giacdau.png Giác đấu
Coil Doc.png Độc Cuộn Mình
Confide Thuong.png Thường
Confuse Ray Ma.png Ma Ánh Sáng Rối Trí
Conversion Thuong.png Thường Chuyển Hệ
Conversion 2 Thuong.png Thường Chuyển Hệ 2
Copycat Thuong.png Thường Sao Chép
Corrosive Gas Doc.png Độc
Cosmic Power Sieulinh.png Siêu linh Năng Lượng Vũ Trụ
Cotton Guard Co.png Cỏ Bông Gòn Phòng Vệ
Cotton Spore Co.png Cỏ Bào Tử Bông Gòn
Court Change Thuong.png Thường
Crafty Shield Tien.png Tiên
Curse Ma.png Ma Nguyền Rủa
Dark Void Bongtoi.png Bóng tối Hư Không Tăm Tối
Decorate Tien.png Tiên
Defend Order Contrung.png Côn trùng
Defense Curl Thuong.png Thường Cuộn Tròn Phòng Thủ
Defog Bay.png Bay Dẹp Sương
Destiny Bond Ma.png Ma Ràng Buột Số Mệnh
Detect Giacdau.png Giác đấu Phát Giác
Disable Thuong.png Thường Vô Hiệu Hóa
Double Team Thuong.png Thường Phân Thân
Dragon Dance Rong.png Rồng Vũ Điệu Rồng
Eerie Impluse Dien.png Điện
Electric Terrain Dien.png Điện Chiến Trường Điện Tích
Electrify Dien.png Điện
Embargo Bongtoi.png Bóng tối Áp Chế
Encore Thuong.png Thường Tái Diễn
Endure Thuong.png Thường Chịu Đựng
Entrainment Thuong.png Thường
Fairy Lock Tien.png Tiên
Fake Tears Bongtoi.png Bóng tối Nước Mắt Cá Sấu
Feather Dance Bay.png Bay Vũ Điệu Lông Vũ
Flash Thuong.png Thường Đèn Flash
Flatter Bongtoi.png Bóng tối Tâng Bốc
Floral Healing Tien.png Tiên
Flower Shield Tien.png Tiên
Focus Energy Thuong.png Thường Vận Khí
Follow Me Thuong.png Thường
Foresight Thuong.png Thường Nhìn Thấu Suốt
Forest's Curse Co.png Cỏ
Gastro Acid Doc.png Độc Dịch Vị
Gear Up Thep.png Thép
Geomancy Tien.png Tiên
Glare Thuong.png Thường Rắn Trừng Mắt
Grass Whistle Co.png Cỏ
Grassy Terrain Co.png Cỏ Chiến Trường Thảo Mộc
Gravity Sieulinh.png Siêu linh Trọng Lực
Growl Thuong.png Thường Kêu
Growth Thuong.png Thường Tăng Trưởng
Grudge Ma.png Ma Oán Niệm
Guard Split Sieulinh.png Siêu linh
Guard Swap Sieulinh.png Siêu linh
Hail Bang.png Băng Mưa Đá
Happy Hour Thuong.png Thường
Harden Thuong.png Thường Hóa Cứng
Haze Bang.png Băng Sương Đen
Heal Bell Thuong.png Thường Chuông Trị Liệu
Heal Block Sieulinh.png Siêu linh Ngăn Chặn Phục Hồi
Heal Order Contrung.png Côn trùng Mệnh Lệnh Phục Hồi
Heal Pulse Sieulinh.png Siêu linh Khí Công Trị Liệu
Healing Wish Sieulinh.png Siêu linh Điều Ước Trị Liệu
Heart Swap Sieulinh.png Siêu linh Hoán Đổi Trái Tim
Helping Hand Thuong.png Thường Giúp Sức
Hold Hands Thuong.png Thường
Hone Clones Bongtoi.png Bóng tối
Howl Thuong.png Thường Tru
Hypnosis Sieulinh.png Siêu linh Thuật Thôi Miên
Imprison Sieulinh.png Siêu linh
Ingrain Co.png Cỏ Cắm Rễ
Instruct Sieulinh.png Siêu linh
Ion Deluge Dien.png Điện
Iron Defense Thep.png Thép Phòng Thủ Thép
Jungle Healing Co.png Cỏ
Kinesis Sieulinh.png Siêu linh
King's Shield Thep.png Thép Khiên Hoàng Đế
Laser Focus Thuong.png Thường
Leech Seed Co.png Cỏ Hạt Kí Sinh
Leer Thuong.png Thường Lườm
Life Dew Nuoc.png Nước
Light Screen Sieulinh.png Siêu linh Tường Ánh Sáng
Lock-On Thuong.png Thường
Lovely Kiss Thuong.png Thường Nụ Hôn Ác Ma
Lucky Chant Thuong.png Thường Bùa May Mắn
Lunar Dance Sieulinh.png Siêu linh Vũ Điệu Trăng Khuyết
Magic Coat Sieulinh.png Siêu linh Áo Khoác Ma Thuật
Magic Powder Sieulinh.png Siêu linh
Magic Room Sieulinh.png Siêu linh Căn Phòng Ma Thuật
Magnet Rise Dien.png Điện Điện Từ Lơ Lửng
Mat Block Giacdau.png Giác đấu
Me First Thuong.png Thường Giành Quyền
Mean Look Thuong.png Thường Cái Nhìn Ác Ý
Meditate Sieulinh.png Siêu linh Ngồi Thiền
Memento Bongtoi.png Bóng tối Di Vật
Metal Sound Thep.png Thép Âm Thanh Kim Loại
Metronome Thuong.png Thường Vẫy Ngón Tay
Milk Drink Thuong.png Thường Uống Sữa
Mimic Thuong.png Thường Bắt Chước
Mind Reader Thuong.png Thường Tâm Nhãn
Minimize Thuong.png Thường Thu Nhỏ
Miracle Eye Sieulinh.png Siêu linh Mắt Thần
Mirror Move Bay.png Bay Học Vẹt
Mist Bang.png Băng Sương Trắng
Misty Terrain Tien.png Tiên Chiến Trường Sương Mù
Moonlight Tien.png Tiên Ánh Trăng
Morning Sun Thuong.png Thường
Mud Sport Dat.png Đất Vọc Bùn
Nasty Plot Bongtoi.png Bóng tối Âm Mưu
Nature Power Thuong.png Thường Sức Mạnh Thiên Nhiên
Nightmare Ma.png Ma Ác Mộng
No Retreat Giacdau.png Giác đấu
Noble Roar Thuong.png Thường
Obstruct Bongtoi.png Bóng tối
Octolock Giacdau.png Giác đấu
Odor Sleuth Thuong.png Thường Đánh Hơi
Pain Split Thuong.png Thường
Parting Shot Bongtoi.png Bóng tối
Perish Song Thuong.png Thường Bài Ca Hủy Diệt
Play Nice Thuong.png Thường
Poison Gas Doc.png Độc Khí Độc
Poison Powder Doc.png Độc Phấn Độc
Powder Contrung.png Côn trùng
Power Split Sieulinh.png Siêu linh
Power Swap Sieulinh.png Siêu linh Hoán Đổi Sức Mạnh
Power Trick Sieulinh.png Siêu linh
Protect Thuong.png Thường Bảo Vệ
Psych Up Thuong.png Thường Tự Kỉ Ám Thị
Psychic Terrain Sieulinh.png Siêu linh Chiến Trường Tâm Linh
Psycho Shift Sieulinh.png Siêu linh Chuyển Dịch Tâm Linh
Purify Doc.png Độc
Quash Bongtoi.png Bóng tối
Quick Guard Giacdau.png Giác đấu Phòng Thủ Nhanh
Rain Dance Nuoc.png Nước Vũ Điệu Cầu Mưa
Recover Thuong.png Thường Tự Hồi Sức
Recycle Thuong.png Thường Tái Chế
Reflect Sieulinh.png Siêu linh Gương Phản Chiếu
Reflect Type Thuong.png Thường
Refresh Thuong.png Thường Thanh Lọc
Rest Sieulinh.png Siêu linh Nắm Ngủ
Roar Thuong.png Thường Rống
Rock Polish Da.png Đá Mài Đá
Role Play Sieulinh.png Siêu linh Nhập Vai
Roost Bay.png Bay Hạ Cánh
Rototiller Dat.png Đất
Safeguard Thuong.png Thường Hộ Thân Thần Bí
Sand Attack Dat.png Đất Hất Cát
Sandstorm Da.png Đá Bão Cát
Scary Face Thuong.png Thường Khuôn Mặt Đáng Sợ
Screech Thuong.png Thường Thét
Sharpen Thuong.png Thường Góc Cạnh Hóa
Shell Smash Thuong.png Thường Đập Vỏ
Shift Gear Thep.png Thép Xoay Đổi Bánh Răng
Shore Up Dat.png Đất
Simple Beam Thuong.png Thường
Sing Thuong.png Thường Hát
Sketch Thuong.png Thường Phác Họa
Skill Swap Sieulinh.png Siêu linh
Slack Off Thuong.png Thường Làm Biếng
Sleep Powder Co.png Cỏ Phấn Ngủ
Sleep Talk Thuong.png Thường Nói Mớ
Smokescreen Thuong.png Thường Màn Khói
Snatch Bongtoi.png Bóng tối Giành Giật
Soak Nuoc.png Nước
Soft-Boiled Thuong.png Thường Đẻ Trứng
Speed Swap Sieulinh.png Siêu linh
Spider Web Contrung.png Côn trùng Lưới Nhện
Spikes Dat.png Đất Rải Đinh
Spiky Shield Co.png Cỏ
Spite Ma.png Ma Thù Hận
Splash Thuong.png Thường Nhảy
Spore Co.png Cỏ Bào Tử Nấm
Spotlight Thuong.png Thường
Stealth Rock Da.png Đá Bẫy Đá Ẩn
Sticky Web Contrung.png Côn trùng
Stockpile Thuong.png Thường Tích Trữ
Strength Sap Co.png Cỏ
String Shot Contrung.png Côn trùng Phóng Tơ
Stuff Cheeks Thuong.png Thường
Stun Spore Co.png Cỏ Phấn Tê Liệt
Substitute Thuong.png Thường Thế Thân
Sunny Day Lua.png Lửa Mặt Trời Chiếu Sáng
Supersonic Thuong.png Thường Sóng Siêu Âm
Swagger Thuong.png Thường Hợm Hĩnh
Swallow Thuong.png Thường Nuốt Chửng
Sweet Kiss Tien.png Tiên Nụ Hôn Thiên Sứ
Sweet Scent Thuong.png Thường Hương Thơm Ngọt Ngào
Switcheroo Bongtoi.png Bóng tối
Swords Dance Thuong.png Thường Vũ Điệu Kiếm
Synthesis Co.png Cỏ Quang Hợp
Tail Glow Contrung.png Côn trùng Ánh Đom Đóm
Tail Whip Thuong.png Thường Vẫy Đuôi
Tail Wind Bay.png Bay Gió Thuận Chiều
Tar Shot Dat.png Đất
Taunt Bongtoi.png Bóng tối Khiêu Khích
Tearful Look Thuong.png Thường
Teatime Thuong.png Thường
Teeter Dance Thuong.png Thường Vũ Điệu Choáng Váng
Telekinesis Sieulinh.png Siêu linh Ý Niệm Kiểm Soát
Teleport Sieulinh.png Siêu linh Dịch Chuyển Tức Thời
Thunder Wave Dien.png Điện Sóng Điện Từ
Tickle Thuong.png Thường Chọc Lét
Topsy-Turvy Bongtoi.png Bóng tối
Torment Bongtoi.png Bóng tối Vu Khống
Toxic Doc.png Độc Hạ Độc
Toxic Spikes Doc.png Độc Rải Đinh Độc
Toxic Thread Doc.png Độc
Transform Thuong.png Thường Biến Hình
Trick Sieulinh.png Siêu linh Tiểu Xảo
Trick Room Sieulinh.png Siêu linh
Trick-or-Treat Ma.png Ma
Venom Drench Doc.png Độc
Water Sport Nuoc.png Nước Vọc Nước
Whirlwind Thuong.png Thường Thổi Bay
Wide Guard Da.png Đá
Will-O-Wilsp Lua.png Lửa Ma Trơi
Wish Thuong.png Thường Điều Ước Trị Liệu
Withdraw Nuoc.png Nước Rúc Vào Vỏ
Wonder Room Sieulinh.png Siêu linh Căn Phòng Kì Diệu
Work Up Thuong.png Thường Khích Động
Worry Seed Co.png Cỏ Hạt Phiền Não
Yawn Thuong.png Thường Ngáp

Tuyệt kỹ - Z

Tuyệt kỹ - Z theo hệ

Tên tiếng Anh Hệ Tên tiếng Việt
Breakneck Blitz Thuong.png Thường
All-Out Pummeling Giacdau.png Giác đấu
Supersonic Skystrike Bay.png Bay
Acid Dowmpour Doc.png Độc
Tectonic Rage Dat.png Đất
Continental Crush Da.png Đá
Savage Spin-Out Contrung.png Côn trùng
Never-Ending Nightmare Ma.png Ma
Corkscrew Crash Thep.png Thép
Inferno Overdrive Lua.png Lửa
Hydro Vortex Nuoc.png Nước
Bloom Doom Co.png Cỏ
Gigavolt Havoc Dien.png Điện
Shattered Psyche Sieulinh.png Siêu linh
Subzero Slammer Bang.png Băng
Devastating Drake Rong.png Rồng
Black Hole Eclipse Bongtoi.png Bóng tối
Twinkle Tackle Tien.png Tiên

Tuyệt kỹ - Z đặc trưng

Tên tiếng Anh Hệ Tên tiếng Việt
Catastropika Dien.png Điện
10,000,000 Volt Thunderbolt Dien.png Điện
Stoked Sparksurfer Dien.png Điện
Extreme Evobooost Thuong.png Thường
Pulverizing Pancake Thuong.png Thường
Genesis Supernova Sieulinh.png Siêu linh
Sinister Arrow Raid Ma.png Ma
Malicious Moonsault Bongtoi.png Bóng tối
Oceanic Operetta Nuoc.png Nước
Splintered Stormshards Da.png Đá
Let's Snuggle Forever Tien.png Tiên
Clangorous Soulblaze Rong.png Rồng
Guardian of Alola Tien.png Tiên
Searing Sunraze Smash Thep.png Thép
Menacing Moonraze Maelstrom Ma.png Ma
Light That Burns the Sky Sieulinh.png Siêu linh
Soul-Stealing 7-Star Strike Ma.png Ma

Tuyệt kỹ Daimax

Tuyệt kỹ Daimax

Tên tiếng Anh Hệ Tên tiếng Việt
Max Strike Thuong.png Thường
Max Knuckle Giacdau.png Giác đấu
Max Airstream Bay.png Bay
Max Ooze Doc.png Độc
Max Quake Dat.png Đất
Max Rockfall Da.png Đá
Max Flutterby Contrung.png Côn trùng
Max Phantasm Ma.png Ma
Max Streelspike Thep.png Thép
Max Flare Lua.png Lửa
Max Geyser Nuoc.png Nước
Max Overgrowth Co.png Cỏ
Max Lightning Dien.png Điện
Max Mindstorm Sieulinh.png Siêu linh
Max Hailstorm Bang.png Băng
Max Wyrmwind Rong.png Rồng
Max Darkness Bongtoi.png Bóng tối
Max Starfall Tien.png Tiên

Tuyệt kỹ Kyodaimax

Tên tiếng Anh Hệ Tên tiếng Việt
G-Max Vine Lash Co.png Cỏ
G-Max Wildfire Lua.png Lửa
G-Max Cannonade Nuoc.png Nước
G-Max Befuddle Contrung.png Côn trùng
G-Max Volt Crash Dien.png Điện
G-Max Gold Rush Thuong.png Thường
G-Max Chi Strike Giacdau.png Giác đấu
G-Max Terror Ma.png Ma
G-Max Foam Burst Nuoc.png Nước
G-Max Resonance Bang.png Băng
G-Max Cuddle Thuong.png Thường
G-Max Replenish Thuong.png Thường
G-Max Malodor Doc.png Độc
G-Max Meltdown Thep.png Thép
G-Max Drum Solo Co.png Cỏ
G-Max Fireball Lua.png Lửa
G-Max Hydrosnipe Nuoc.png Nước
G-Max Wind Rage Bay.png Bay
G-Max Gravitas Sieulinh.png Siêu linh
G-Max Stonesurge Nuoc.png Nước
G-Max Volcalith Da.png Đá
G-Max Tartness Co.png Cỏ
G-Max Sweetness Co.png Cỏ
G-Max Sandblast Dat.png Đất
G-Max Stun Shock Dien.png Điện
G-Max Centiferno Lua.png Lửa
G-Max Smite Tien.png Tiên
G-Max Snooze Bongtoi.png Bóng tối
G-Max Finale Tien.png Tiên
G-Max Steelsurge Thep.png Thép
G-Max Depletion Rong.png Rồng
G-Max One Blow Bongtoi.png Bóng tối
G-Max Rapid Flow Nuoc.png Nước
Advertisement