FANDOM


Cresselia (クレセリア Kureseria)Pokémon huyền thoại thuần hệ Siêu năng được giới thiệu trong Thế hệ 4. Cresselia không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Cresselia cùng với Darkrai là bộ đôi Pokémon mặt trăng huyền thoại của Sinnoh.

Mô tả

Đôi cánh Cresselia rải những hạt lân tinh trông như một bức màn. Nếu cầm lông vũ Cresselia khi ngủ, bạn sẽ gặp những giấc mơ đẹp. Thần là hiện thân của vầng trăng lưỡi liềm.[1]

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Giác đấu Thường Côn trùng
Siêu năng Bay Ma
Độc Bóng tối
Đất
Đá
Thép
Lửa
Nước
Cỏ
Điện
Băng
Rồng
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.
  • Khi đặc tính Lơ lửng được kích hoạt, Cresselia miễn kháng với sát thương do hệ Đất gây ra.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/488
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.