FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “{{Infobox/Pokemon |màu = Thép |số = 638 |ảnh = 638.png |hệ = {{H|Thép}} {{H|Giác đấu}} |đặc tính = Khởi động chậm |phi = Phi giớ…”)
 
(Đã lùi lại sửa đổi 3013 của Aphrodite Sweetheart (Thảo luận))
 
(Không hiển thị 2 phiên bản ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
{{Infobox/Pokemon
+
{{Stub}}{{Infobox/Pokemon
 
|màu = Thép
 
|màu = Thép
 
|số = 638
 
|số = 638
 
|ảnh = 638.png
 
|ảnh = 638.png
 
|hệ = {{H|Thép}} {{H|Giác đấu}}
 
|hệ = {{H|Thép}} {{H|Giác đấu}}
|đặc tính = Khởi động chậm
+
|đặc tính = Justified
 
|phi = Phi giới tính
 
|phi = Phi giới tính
 
|cao = 2.1 m
 
|cao = 2.1 m

Bản hiện tại lúc 06:05, ngày 4 tháng 1 năm 2018


Hình dángSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.