FANDOM


Dòng 5: Dòng 5:
 
|hệ = {{H|Thép}} {{H|Giác đấu}}
 
|hệ = {{H|Thép}} {{H|Giác đấu}}
 
|đặc tính = Justified
 
|đặc tính = Justified
|phi = Phi giới tính
+
|phi = Chưa xác định
 
|cao = 2.1 m
 
|cao = 2.1 m
 
|nặng = 250.0 kg}}
 
|nặng = 250.0 kg}}

Phiên bản lúc 14:14, ngày 3 tháng 1 năm 2018


Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.