FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “{{Infobox/Pokemon |màu = Thép |số = 638 |ảnh = 638.png |hệ = {{H|Thép}} {{H|Giác đấu}} |đặc tính = Khởi động chậm |phi = Phi giớ…”)
 
Dòng 1: Dòng 1:
{{Infobox/Pokemon
+
{{Stub}}{{Infobox/Pokemon
 
|màu = Thép
 
|màu = Thép
 
|số = 638
 
|số = 638
 
|ảnh = 638.png
 
|ảnh = 638.png
 
|hệ = {{H|Thép}} {{H|Giác đấu}}
 
|hệ = {{H|Thép}} {{H|Giác đấu}}
|đặc tính = Khởi động chậm
+
|đặc tính = Justified
 
|phi = Phi giới tính
 
|phi = Phi giới tính
 
|cao = 2.1 m
 
|cao = 2.1 m

Phiên bản lúc 08:26, ngày 28 tháng 12 năm 2017


Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.