Celebi (セレビィ Serebyi)Pokémon huyền ảo song hệ Siêu linh/Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 2. Celebi không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Mô tả

Loài Pokémon du hành thời gian này đến từ tương lai. Theo quan niệm, nếu Celebi xuất hiện, một tương lai xán lạn chắc chắn đang đón chờ chúng ta.[1]

Tham khảo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.