FANDOM


Caterpie (キャタピー Kyatapī) là Pokémon thuần hệ Côn trùng được giới thiệu trong Thế hệ 1. Caterpie bắt đầu tiến hóa thành Transell ở cấp độ 7 và sau đó bắt đầu tiến hóa thành Butterfree ở cấp độ 10.

Mô tả

Cơ thể chúng vừa mảnh mai, vửa yếu đuối. Số phận đã buộc loài này mãi mãi đóng vai con mồi cho kẻ khác săn. Mỗi ngày chúng ngốn tận 100 chiếc lá. Ước muốn trưởng thành mau chóng có lẽ là nguyên do dẫn tới sự phàm ăn này.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/010