FANDOM


Brigaron (ブリガロン Burigaron) là Pokémon song hệ Cỏ/Giác đấu được giới thiệu trong Thế hệ 6. Brigaron là dạng tiến hóa của Haribogu.

Mô tả

Bằng đòn Tông đầy uy lực, Brigaron có thể hất đổ một chiếc xe tăng nặng 50 tấn. Chúng là chiếc khiên che chở cho đồng đội mỗi lúc gặp hiểm nguy. Khi chuyển sang thế phòng thủ, với hai tay che chắn mặt, chúng có thể chống đỡ cả bom đạn.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/652
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.