FANDOM

Aphrodite Sweetheart

Hành chính viên Bảo quản viên
  • Tôi sống tại Earth
  • Nghề nghiệp của tôi là Daughter of Aphrodite
  • Tôi là Libra